DXG, KDH, VIB, CKG, ASG, LCG, MAC, AME: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Ông Lê Văn Hưng, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Hưng sở hữu 72.750 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/2 đến 28/2/2022.

CTCP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (KDH): Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam đã mua 400.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.017.694 cp (tỷ lệ 0,16%). Giao dịch thực hiện từ 5/1 đến 27/1/2022.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Ông Ân Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 1.368.900 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.260.734 cp (tỷ lệ 0,21%). Giao dịch thực hiện từ 5/1 đến 28/1/2022.

CTCP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CKG): Ông Quảng Trọng Sang, Phó Chủ tịch HĐQT, đã mua 222.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 822.000 cp (tỷ lệ 0,996%). Giao dịch thực hiện ngày 28/1/2022.

CTCP Tập đoàn ASG (ASG): CTCP Đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 709.552 cp (tỷ lệ 0,94%). Giao dịch thực hiện ngày 15/12/2021.

CTCP Licogi 16 (LCG): Ông Nguyễn Văn Việt, Kế toán trưởng, đã mua 320.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 352.044 cp (tỷ lệ 0,2%). Giao dịch thực hiện từ 5/1 đến 28/1/2022.

CTCP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC): Ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 213.128 cp (tỷ lệ 1,41%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/2 đến 7/3/2022.

CTCP Alphanam E&C (AME): Ông Bùi Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 550.000 cp (tỷ lệ 2,18%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/2 đến 14/3/2022.

Previous post Hiệp hội BĐS Việt Nam đề xuất giải pháp phát triển thị trường bất động sản
Next post Bi kịch của thế hệ trung niên Mỹ: Đến tuổi nghỉ hưu vẫn lo trả nợ sinh viên vài chục nghìn USD, bất lực vì không kiếm ra tiền