Bi kịch của thế hệ trung niên Mỹ: Đến tuổi nghỉ hưu vẫn lo trả nợ sinh viên vài chục nghìn USD, bất lực vì không kiếm ra tiền

Theo Bloomberg, một số đã đi vay để hỗ trợ cho con cái của họ và có thể phải đến xấp xỉ ngưỡng 90 tuổi họ mới trả hết nợ. Trong khi đó, một số khác quyết định học đại học khi đã nghỉ hưu. Ở cả 2 trường hợp, nhóm người đi vay đều phải chịu mức lãi suất cao.

Alma Topete (60 tuổi) – đã vay khoảng 30.000 USD và hiện nợ 70.000 USD, chia sẻ: “Lãi suất cứ tích lũy dần dần. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải trả nợ ở tuổi này.”

Bi kịch của thế hệ trung niên Mỹ: Đến tuổi nghỉ hưu vẫn lo trả nợ sinh viên vài chục nghìn USD, bất lực vì không kiếm ra tiền  - Ảnh 1.

Previous post DXG, KDH, VIB, CKG, ASG, LCG, MAC, AME: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu
Next post Nhiều doanh nghiệp muốn dừng ‘3 tại chỗ’