Hiệp hội BĐS Việt Nam đề xuất giải pháp phát triển thị trường bất động sản

Đánh giá về năm 2021, ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội nhận định, 2021 là một năm khó khăn chung bởi đại dịch và thiên tai. Tuy nhiên, VNREA dưới sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng và Chủ tịch Hiệp hội, các khối đơn vị của Hiệp hội đã hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp hỗ trợ vào thị trường bất động sản. 

Cụ thể, VNREA đã tham gia tư vấn, giám sát và phản biện xã hội, đề xuất các giải pháp thu hút nguồn lực xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hàng hóa bất động sản.

Đáng chú ý, VNREA đã phối hợp với một số cơ quan của các bộ ngành để nghiên cứu, giải quyết các vấn đề liên quan đến khó khăn, vướng mắc của một số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản như kiến nghị sửa đổi Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20)… 

Liên quan đến kế hoạch năm 2022, vị Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhấn mạnh, VNREA sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan, bộ ngành, doanh nghiệp trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, chiến lược phát triển nhà ở và các phân khúc của thị trường bất động sản, xây dựng Đề án tổng thể về thị trường bất động sản Việt Nam.

Mặt khác, VNREA xác định sẽ tập trung tham gia đề xuất giải pháp, hoàn thiện thể chế tăng cường nguồn cung cho thị trường bất động sản. Đồng thời, ham gia chặt chẽ với các cơ quan của bộ ngành về sửa đổi, bổ sung các luật, nghị định và thông tư hướng dẫn sao cho đồng bộ, đảm bảo cho thị trường bất động sản phát triển thuận lợi, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp bất động sản.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác của Hiệp hội là tiếp tục đề xuất các giải pháp thu hút nguồn lực xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hàng hóa bất động sản, đặc biệt là đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ, trung bình, nhà ở công nhân trong khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Đáng chú ý, VNREA đặt nhiệm vụ xây dựng dữ liệu, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, đảm bảo kết nối liên thông với hệ thống quốc gia về đất đai; xây dựng cơ sở minh bạch đánh giá giá trị đất đai, bất động sản để có thể chủ động kiểm soát, điều tiết, đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, công khai, minh bạch, thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Ông Nguyễn Văn Khôi nhấn mạnh: “Năm 2022, VNREA sẽ tập trung cùng các cơ quan của các bộ ngành liên quan đề xuất tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp, gia tăng nguồn cung phân khúc trung bình, giá rẻ; tập trung cải tạo chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm…”

https://cafef.vn/hiep-hoi-bds-viet-nam-de-xuat-giai-phap-phat-trien-thi-truong-bat-dong-san-20220213102701596.chn

Previous post Năm 2022: Rủi ro lớn hơn thuộc về nhóm ngân hàng nhỏ
Next post DXG, KDH, VIB, CKG, ASG, LCG, MAC, AME: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu