Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 17/1 đến 21/1/2022

Tuần mới từ 17/1 đến 21/1/2022 có 20 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều cái tên quen thuộc với các nhà đầu tư như Tập đoàn Everland (EVG), như Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB), như Everpiar (EVE). Hay tỷ lệ cao như Kasati (KST) phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 100%.

Ngày 17/1/2021: EVG, DVP

CTCP Tập đoàn Everland (EVG) phát hành 5,25 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 52,5 tỷ đồng. Đồng thời Everland cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 105 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 1:1.

CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán DVP) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 27/1/2022.

Ngày 18/1/2022: BMC

CTCP Khoáng sản Bình Định (BMC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 28/1/2022.

Ngày 19/1/2022: VAB, EVE, ABT, QNS, DAT, TTC, TUG, VDB, DM7

Ngày 19/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Ngân hàng TMCP Việt Á (mã chứng khoán VAB) chốt danh sách cổ đông phát hành 95 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ phát hành 100:21,35. Giá trị phát hành theo mệnh giá 950 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên BCTC năm 2020 đã được kiểm toán.

CTCP Everpia (EVE) dùng hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ chia 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 8 cổ phiếu mới. Nguồn vốn dùng từ thặng dư vốn cổ phần theo BCTC công ty mẹ năm 2020 đã kiểm toán.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 27/1/2022.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 28/1/2022.

CTCP Đầu tư du lịch và phát triển thủy sản (DAT) phát hành hơn 9,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019,2020 tỷ lệ 20%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 92 tỷ đồng.

CTCP Gạch men Thanh Thanh (mã chứng khoán TTC) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 28/1/2022.

CTCP Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng (TUG) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 10/2/2022.

CTCP Vận tải và chế biến than Đông Bắc (VDB) phát hành gần 663.000 cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10%. Đồng thời công ty cũng phát hành gần 597.000 cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 9%. Tổng tỷ lệ phát hành 19%.

CTCP Dệt may 7 (DM7) trả thêm cổ tức cho cổ đông bằng lợi nhuận còn lại của năm 2019 và 2020, tỷ lệ 6,6525%. Thời gian thanh toán 26/1/2022.

Ngày 20/1/2022: SHP, NHT, BLT

CTCP Thủy điện Miền Nam (SHP) phát hành gần 7,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 8%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 75 tỷ đồng.

CTCP Sản xuất và thương mại Nam Hoa (NHT) phát hành hơn 3 triệu cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2020 tỷ lệ 20%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 30 tỷ đồng.

CTCP Lương thực Bình Định (BLT) chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 9,7%. Thời gian thanh toán 28/1/2022.

Ngày 21/1/2022: HCD, SAM, VCP, KST, HGC

CTCP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (mã chứng khoán HCD) phát hành 4,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018,2019 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 17%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 45,9 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

Kết quả kinh doanh của HCD cũng khởi sắc, doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 540 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh từ dươic 1 tỷ đồng 9 tháng đầu năm ngoái lên hơn 34 tỷ đồng, hoàn thành xấp xỉ 96% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

CTCP SAM Holdings (mã chứng khoán SAM) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 15,36 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10.000:439. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 153,6 tỷ đồng.

CTCP Xây dựng và năng lượng VCP (VCP) phát hành gần 8,55 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2200 tỷ lệ 11,363%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 85,5 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty căn cứ số liệu trên BCTC công ty mẹ năm 2020 đã kiểm toán.

CTCP KASATI (mã chứng khoán KST) phát hành gần 3 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới. Dự kiến sau phát hành Kasati sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi.

CTCP Quy hoạch và đầu tư xây dựng Hậu Giang (HGC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 11/2/2022.

Previous post Bổ nhiệm Tổng giám đốc – CMC đặt mục tiêu tăng trưởng gấp 4 lần vào năm 2025
Next post Việc đấu giá đất quá cao ảnh hưởng thế nào đến thị trường BĐS Việt Nam?