G36, VSN, TCM, LCG, MSH, CKG, DCF, PCN, TJC, TKU: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Tổng Công ty 36 – CTCP (G36): Ông Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 320.767 cp (tỷ lệ 0,32%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 29/12/2021 đến 19/1/2022.

CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (VSN): CTCP Dinh dưỡng nông nghiệp Quốc tế đã bán toàn bộ 20.180.026 cp (tỷ lệ 24,94%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 7/12/2021.

CTCP Dệt may đầu tư Thương mại Thành Công (TCM): Công ty E-Land Asia Holdings Pte.Ltd đăng ký mua 1,2 triệu cp. Trước giao dịch công ty này sở hữu 30.876.476 cp (tỷ lệ 43,27%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/2 đến 7/3/2022.

CTCP Licogi 16 (LCG): Bà Lê Thị Phương Nam, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 382.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 340.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 5/1 đến 24/1/2022.

CTCP May Sông Hồng (MSH): Bà Bùi Thu Hà, con ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tịch HĐQT – đã mua 2.769.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.863.160 cp (tỷ lệ 7,72%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 17/1 đến 25/1/2022.

CTCP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CKG): Ông Trần Thọ Thắng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Thắng sở hữu 6.706.912 cp (tỷ lệ 8,13%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/1 đến 26/2/2022.

CTCP Xây dựng và thiết kế số 1 (DCF): CTCP Chứng khoán Bảo Linh đăng ký bán toàn bộ 226.500 cp (tỷ lệ 1,51%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/1 đến 18/2/2022.

CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC – Miền Bắc (PCN): CTCP 873 xây dựng công trình giao thông đăng ký bán 222.000 cp trong tổng số 2.094.500 cp (tỷ lệ 53,37%) đang sở hữu, giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/1 đến 25/2/2022.

CTCP Dịch vụ vận tải và thương mại (TJC): CTCP Dịch vụ văn hóa Việt đã mua 427.280 cp, nâng lượng sở hữu từ 428.800 cp (tỷ lệ 4,99%) lên 856.080 cp (tỷ lệ 9,95%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 20/1/2022.

CTCP Công nghiệp Tung Kuang (TKU): Ông Liu Chien Hung, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Hung sở hữu 2.978.400 cp (tỷ lệ 6,44%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/1 đến 24/2/2022.

Previous post Nguyễn Ngọc Sơn người Việt thành công nổi bật về Thị Trường Tài Chính, Ngân Hàng ,Xu Hướng Đầu Tư của Quỹ Quốc Tế vào Thị Trường Việt Nam
Next post Đầu năm, căn hộ khu vực nào hút người mua?