HPG, PAN, BII, VPH, HAG, DXG, PLP, LDG, DID, KHP, CTB, HNA, BT6, LIC, PCN, DNY, LM3, DND, LKW: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG): Norges Bank đã bán 1,2 triệu cp, Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust [Equity] đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 13 quỹ liên quan từ 268.393.201 cp (ty rleje 6,0003%) xuống 266.993.201 cp (tỷ lệ 5,9691%). Giao dịch thực hiện ngày 12/11/2021.

CTCP Tập đoàn PAN (PAN): Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSIIMF) đã bán toàn bộ 376.126 cp. Giao dịch thực hiện ngày 6/11/2021.

CTCP Louis Land (BII): ông Đỗ Cần, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 103.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 629.432 cp (tỷ lệ 1,09%). Giao dịch thực hiện ngày 9/11/2021.

CTCP Vạn Phát Hưng (VPH): Bà Trương Thanh Tâm, con ông Trương Thành Nhân, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 1.275.780 cp (tỷ lệ 1,34%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/11 đến 20/12/2021.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Ông Nguyễn Văn Minh, Thành viên HĐQT, đã bán 2 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 44.157 cp. Giao dịch thực hiện ngày 16/11/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Norges Bank đã bán 994.000 cp, Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust [Equity] đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 11 quỹ liên quan từ 107.496.128 cp (tỷ lệ 18,0354%) xuống 106.401.728 cp (tỷ lệ 17,5818%). Giao dịch thực hiện ngày 12/11/2021.

CTCP Sản xuấ và công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP): Ông Huỳnh Cảnh Phúc, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1.840.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 3.168.009 cp (tỷ lệ 7,92%) xuống 1.328.009 cp (tỷ lệ 3,32%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 17/11/2021.

CTCP Đầu tư LDG (LDG): Ông Ngô Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 123.100 cp trong tổng số 205.836 cp (tỷ lệ 0,086%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/11 đến 22/12/2021.

CTCP DIC Đồng Tiến (DID): CTCP Vật liệu xây dựng thế giới nhà đăng ký bán toàn bộ 1,9 triệu cp (tỷ lệ 13,67%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/11 đến 17/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DID, cùng thời gian, CTCP Cấu kiện bê tông Nhơn Trạch 2 đăng ký mua 1,9 triệu cp. Trước giao dịch công ty này sở hữu 3,1 triệu cp (tỷ lệ 22,3%).

CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP): Ông Trần Đăng Hiền, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 68.025 cp. Giao dịch thực hiện ngày 12/11/2021.

CTCP Chế tạo bơm Hải Dương (CTB): AFC Umbrella Fund đã bán 265.084 cp, giảm lượng sở hữu từ 795.251 cp (tỷ lệ 5,81%) xuống 530.167 cp (tỷ lệ 3,88%). Giao dịch thực hiện ngày 15/11/2021.

CTCP Thủy điện Hủa Na (HNA): Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Giám đốc, đã bán 150.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 52.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 8/11 đến 10/11/2021.

CTCP Beton 6 (BT6): Công ty TNHH Mascon đã bán 985.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 5.249.540 cp (tỷ lệ 15,95%). Giao dịch thực hiện ngày 12/11/2021.

Tổng Công ty Licogi – CTCP (LIC): Ông Nguyễn Danh Quân, Ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 469.600 cp (tỷ lệ 0,52%). Giao dịch thực hiện từ 19/10 đến 15/11/2021.

CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc (PCN): CTCP 873 Xây dựng công trình giao thông đã bán 1,23 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.094.500 cp (tỷ lệ 53,37%). Giao dịch thực hiện từ 5/11 đến 12/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PCN, ông Đặng Đình Hậu, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 784.910 cp (tỷ lệ 20%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Hậu không sở hữu cổ phiếu nào. Ông Nguyễn Đăng Thưởng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 288.108 cp (tỷ lệ 7,34%) và trở thành cổ đông lớn. Các giao dịch này đều thực hiện ngày 12/11/2021.

CTCP Thép Dana Ý (DNY): Bà Huỳnh Thị Bảo Ngọc, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 230.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.214.744 cp (tỷ lệ 4,5%) và không còn là cổ đông lớbn. Giao dịch thực hiện ngày 5/11/2021.

CTCP Lilama 3 (LM3): Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đăng ký bán toàn bộ 2.563.600 cp (tỷ lệ 49,78%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/11 đến 17/12/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (DND): CTCP Xây dựng số 2 Đồng Nai đã mua 125.400 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.685.020 cp (tỷ lệ 19,07%). Giao dịch thực hiện từ 14/10 đến 12/11/2021.

CTCP Cấp nước Long Khánh (LKW): Ông Nguyễn Văn Hiệp, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 112.400 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 125.000 cp (tỷ lệ 5%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 12/11/2021.

Previous post Gặt hái “quả ngọt” khi công nghệ “bắt tay” cùng y tế
Next post Tái cấu trúc mạnh mẽ, Petroland đưa mục tiêu vốn hóa tỷ đô