Previous post Nhân viên ‘bóc phốt’ môi trường độc hại ở Goldman Sachs: Phải làm việc hơn 100 giờ/tuần, cơ thể kiệt quệ, tinh thần ‘ở nơi thực sự tăm tối’
Next post CEO của Vneco dự chi khoảng 50 tỷ đồng đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu VNE