Thu hơn 6.000 tỷ đồng phí bảo hiểm tiền gửi 9 tháng đầu năm

Thông tin từ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) cho biết, tính đến ngày 30/9/2020, có 1.283 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tăng 1 tổ chức so với cuối năm trước; bao gồm 96 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.182 quỹ tín dụng nhân dân, 1 ngân hàng hợp tác xã và 4 tổ chức tài chính vi mô.

Trong 9 tháng đầu năm, BHTGVN không phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi và không nhận được đơn đề nghị cho vay đặc biệt của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Tính đến ngày 30/9, tổng số phí bảo hiểm thu được trong kỳ thu phí quý 1,2,3/2020 là hơn 6.000 tỷ đồng, đạt hơn 80% kế hoạch thu phí bảo hiểm tiền gửi năm 2020.

Hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi tiếp tục được thực hiện hiệu quả, góp phần bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính cho BHTGVN.

Hiện nay, tổng tài sản của BHTGVN đạt gần 68 nghìn tỷ đồng, trong đó quỹ dự phòng nghiệp vụ là hơn 61 nghìn tỷ đồng. Đây là nguồn lực để BHTGVN có thể thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ được giao cũng như tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng.

Previous post Người dân Bắc Kinh bắt đầu ồ ạt rời khỏi thành phố
Next post Gotec Land chính thức khởi công dự án căn hộ cao cấp Asiana Đà Nẵng