Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm các cá nhân và doanh nghiệp bị UBCKNN phạt

Tuần qua UBCKNN đã công bố nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với nhiều doanh nghiệp và cá nhân.

Giao dịch cổ phiếu SHI, một nhà đầu tư bị phạt 90 triệu đồng

Ngày 22/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đinh Văn Quân, nhà đầu tư có địa chỉ tại Tập thể Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, thành phố Hà Nội tổng số tiền 90 triệu đồng. Trong đó:

-Phạt tiền 60 triệu đồng do ông Đinh Văn Quân đã không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

-Phạt tiền 30 triệu đồng do ông Đinh Văn Quân đã không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, từ ngày 26/2/2019 đến ngày 06/5/2019, ông Đinh Văn Quân đã mua/bán cổ phiếu SHI của CTCP Quốc tế Sơn Hà nhưng không công bố thông tin, báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% và khi không còn là cổ đông lớn.

Vi phạm quy định về công bố thông tin, Thủy sản Cadovimex bị phạt 70 triệu đồng

Đối với doanh nghiệp, ngày 17/12/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex (mã chứng khoán CAD) số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân do Công ty Cadovimex đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể Thủy sản Cadovimex không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội đối với BCTC các năm 2017, 2019, 2020 đã được kiểm toán; BCTC kiểm toán năm 2018 riêng và hợp nhất; Báo cáo thường niên các năm 2017, 2018, 2019, 2020; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019; BCTC quý 4/2019; BCTC bán niên các năm 2018, 2020 đã được soát xét.

Không công bố trên hệ thống IDS về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2020, 2021.

Không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của SGDCK Hà Nội BCTC quý 1/2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống IDS về BCTC các quý 1, 2, 3, 4 năm 2020, quý 1/2021.

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của SGDCK Hà Nội về BCTC năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2015; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17 ngày 13/4/2021; thay đổi người nội bộ (Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát) có hiệu lực từ ngày 08/4/2021.

hông công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của SGDCK Hà Nội và công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống IDS đối với BCTC quý 4/2017; BCTC các quý 1, 2, 3 năm 2018; BCTC quý 4 năm 2018 riêng và hợp nhất; BCTC quý 1/2019 riêng và hợp nhất.

Vi phạm quy định về công bố thông tin, Điện nhẹ Viễn thông bị phạt 100 triệu đồng

Trước đó ngày 16/12/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Điện nhẹ viễn thông (mã chứng khoán LTC) số tiền 100 triệu đồng.

Nguyên nhân do Điện nhẹ Viễn Thông đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK HN các tài liệu như BCTC riêng và hợp nhất được kiểm toán các năm 2019, 2020, Báo cáo thường niên các năm 2019, 2020.

Không công bố trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các tài liệu như Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, BCTC riêng và hợp nhất quý 4/2019, BCTC riêng và hợp nhất được kiểm toán các năm 2019, 2020, Báo cáo thường niên các năm 2019, 2020, BCTC riêng và hợp nhất các Quý 1,2,3/2020, Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020, Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK HN về BCTC riêng và hợp nhất năm 2015, 2016 được kiểm toán, BCTC riêng và hợp nhất quý 4/2016 và quý 1, 2, 3/2017, BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2017 đã được soát xét, Báo cáo thường niên năm 2016.

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của SGDCK HN và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 15/10/2020)

Các quyết định đều có hiệu lực kể từ ngày ký.

Previous post Chứng khoán Mirae Asset: Dư nợ cho vay 14.800 tỷ, lãi ròng quý 3 tăng 65% lên 232 tỷ đồng
Next post Đà Nẵng là điểm đến hàng đầu của nhiều thương hiệu đẳng cấp