Chứng khoán Mirae Asset: Dư nợ cho vay 14.800 tỷ, lãi ròng quý 3 tăng 65% lên 232 tỷ đồng

CTCK Mirae Asset (MASVN) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu hoạt động 638 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu môi giới đạt 201 tỷ đồng, gấp 3,6 lần thực hiện năm trước; Lãi cho vay và phải thu 309 tỷ đồng, tăng 41%. Chỉ có lãi từ các khoản đầu tư và nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tiếp tục giảm 11% sau đà gảm 35% trong quý 2/2021, ghi nhận 31 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý 3/2021, dư nợ các khoản cho vay của Mirae Asset lên tới 14.800 tỷ đồng, tăng khoảng 3.700 tỷ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay margin chiếm 13.716 tỷ đồng, tương đương 1,9 lần vốn chủ sở hữu.

Cùng với sự tăng trưởng mạnh của doanh thu hoạt động, chi phí hoạt động trong kỳ cũng tăng 116% lên 383 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng tăng 59% lên 23 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, Mirae Asset ghi nhận 232 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2021, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 184 tỷ đồng, tăng 65%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Mirae Asset đạt 503 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán Mirae Asset báo lãi ròng quý 3 đạt 232 tỷ đồng, tăng trưởng 65% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.

Previous post ĐHĐCĐ thường niên 2021 HTN: Tăng vốn, công bố chiến lược mới
Next post Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm các cá nhân và doanh nghiệp bị UBCKNN phạt