FPT ký hợp đồng chuyển đổi số cho Chính phủ Singapore, ước lãi ròng 10 tháng đạt gần 3.500 tỷ đồng

FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2021 với doanh thu ước tính đạt 28.215 tỷ đồng, tăng 19,4%; Lợi nhuận trước thuế 5.206 tỷ đồng, tăng 19,7% và Lợi nhuận sau thuế 4.323 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 3.482 tỷ đồng và 3.844 đồng, tăng 19,0% và 18,4%, tương đương 103% kế hoạch.

Ước tính riêng tháng 10, doanh thu FPT đạt 3.262 tỷ đồng, tăng trưởng 32% và lợi nhuận sau thuế đạt 538 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

FPT ký hợp đồng chuyển đổi số cho Chính phủ Singapore, ước lãi ròng 10 tháng đạt gần 3.500 tỷ đồng - Ảnh 1.

Previous post Quảng Ngãi tìm nhà đầu tư cụm công nghiệp hơn 50 ha
Next post Viettel Solutions đạt giải cao nhất tại IT World Awards 2021