Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 6/8 đến 10/9/2021

Tuần mới từ 6/9 đến 10/9/2021 có 19 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều cái tên quen thuộc với các nhà đầu tư như Vinamilk (VNM), Chứng khoán SSI, Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), như Tài chính Hoàng Huy (TCH), như Hải Phát Invest (PHX), như Chứng khoán VIX (VIX)…

Ngày 6/9/2021: HPX, SRF

Ngày 6/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest – mã chứng khoán HPX) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 39,67 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 396,7 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 trên BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Hải Phát Invest đạt 1.330 tỷ đồng doanh thu, giảm 61,3% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế còn giảm sâu hơn, đến 78,4%, xuống còn gần 98 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 92 tỷ đồng. Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2020 đạt hơn 516 tỷ đồng.

CTCP Seaferico (SRF) phát hành hơn 3 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 7/9/2021: VNM, VIX, SIP, DNC

Ngày 7/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – mã chứng khoán VNM) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 30/9/2021. Như vậy với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, dự kiến Vinamilk sẽ chi khoảng 3.135 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó Vinamilk đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu giảm 2,5% so với cùng kỳ, còn 28.906 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm sút 6,9% xuống còn 5.459 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 5.410 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2021 Vinamilk còn 6.631 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 3.844 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 202 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu và 34 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Ngày 7/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Chứng khoán VIX (mã chứng khoán VIX) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 9,16 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ phát hành 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 192 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, doanh thu đạt 718 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 328 tỷ đồng, tăng 182% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. EPS đạt 2.571 đồng.

Ngoài ra Chứng khoán VIX phát hành gần 127,72 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ 1:1 nhằm tăng vốn điều lệ lên gấp đôi. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 7/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán SIP) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 12 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 120 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển của công ty.

Năm 2020 Đầu tư Sài Gòn VRG đạt 5.083 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,1% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế tăng trưởng trên 73%, lên 1.118 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.026 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020 Đầu tư VRG còn 1.139 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 333 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 31 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 26 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu.

CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC) chi trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 8/10.2/2021.

Ngày 8/9/2021: SSI, CTB, TDB

Ngày 8/9/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 219,1 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 6:2. Giá trị phát hành theo mệnh giá 2.191 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Song song với đó, SSI cũng sẽ thực hiện phát hành thêm hơn 109,5 triệu cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6:1, tương đương cổ đông sở hữu mỗi 6 cổ phiếu có quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp.

CTCP Chế tạo bơm (CTB) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 15/10/2021.

CTCP Thủy điện Bình Định (TDB) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/9/2021.

Ngày 9/9/2021: TBC, DXG, RTB, VIH, GIC, TTN

CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 24/9/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 77,7 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 777 tỷ đồng.

CTCP cao su Tân Biên (RTB) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 20/9/2021.

CTCP Viglacera Hà Nội (VIH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 29/9/2021.

CTCP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh (GIC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 24/9/2021.

CTCP Công nghệ & truyền thông Việt Nam (TTN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 29/9/2021.

Ngày 10/9/2021: TCH, HAP, SZL, VGR

Ngày 12/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán TCH) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 19,96 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20:1. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 200 tỷ đồng.

Năm tài chính 2020-2021 Tài chính Hoàng Huy đạt 4.419 tỷ đồng doanh thu, tăng đột biến 118% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng 63,8% lên 1.035 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 906 tỷ đồng. Tính đến 31/3/2020 Tài chính Hoàng Huy còn 1.623 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 164 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Tài chính Hoàng Huy cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 199,6 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 50%. Giá phát hành 12.800 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động gần 2.556 tỷ đồng. Trong khi đó trên thị trường hiện cổ phiếu TCH đang giao dịch quanh mức 19.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Tập đoàn Hapaco (HAP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 13/10/2021.

CTCP Sonadezi Long Thành (SZL) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 30/9/2021.

CTCP Cảng Xanh VIP (VGR) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 24/9/2021.

Previous post Bình Chánh, Nhà Bè lên quận, Bến Lức, Cần Giuộc hưởng lợi
Next post Vietcombank lần đầu chia cổ tức bằng cổ phiếu sau gần 13 năm