Mỏ Việt Bắc (MVB) báo lãi sau thuế 334 tỷ đồng cả năm, vượt 85% kế hoạch

Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP (mã chứng khoán MVB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt 1.419 tỷ đồng, giảm 6,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó chi phí vốn lại tăng với tỷ lệ tăng 6,5% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 200 tỷ đồng, giảm 47% so với quý 4/2020. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 24,8% quý 4/2020 xuống còn 14,1%.

Trừ các chi phí phát sinh, quý 4 Mỏ Việt Bắc lãi trước thuế 66,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 71,8% so với cùng kỳ, còn 55 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 32,3 tỷ đồng.

Mỏ Việt Bắc (MVB) báo lãi sau thuế 334 tỷ đồng cả năm, vượt 85% kế hoạch - Ảnh 1.

Previous post Con đường sống của ngành bán lẻ hậu Covid-19
Next post Bắt đầu mở rộng “bơm tiền” trong tuần tới