Lợi nhuận 6 tháng của Agribank giảm 13% so với cùng kỳ

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, cuối tháng 6/2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 1,47 triệu tỷ đồng, tăng 1,39% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay kinh tế đạt hơn 1,13 triệu tỷ đồng, tăng 1,2%; tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn là 68,7%. Tổng nguồn vốn huy động thị trường 1 đạt gần 1,36 triệu tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm.

Đại diện Agribank cho biết, tăng trưởng tín dụng gặp khó khăn, tốc độ tăng trưởng thấp nhất so với cùng kỳ 5 năm gần nhất. Ngoài tính quy luật của sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm, khách hàng cơ cấu lại nợ,…thì nguyên nhân dư nợ tăng chậm chủ yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh. Hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, hộ sản xuất và cá nhân bị đình trệ, đặc biệt là cá doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải, kinh doanh thương mại,…

6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 6.761 tỷ đồng, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái và đã hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng giảm 13,2% xuống 5.414 tỷ đồng. Nhìn chung, lợi nhuận ngân hàng sụt giảm do nguồn thu nhập từ tín dụng và công tác thu hồi nợ đã xử lý bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tương tự như nhiều ngân hàng khác, dưới tác động của Covid-19, thu nhập lãi thuần của Agribank bị sụt giảm 5,1% so với cùng kỳ xuống còn 20.114 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết, nguồn thu nhập bị sụt giảm do thực hiện cơ cấu nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đồng thời nhà băng cũng đã có các đợt giảm mạnh lãi suất kể từ đầu năm. Trong khi dư nợ cho vay khách hàng chỉ tăng 1,2% thì nguồn vốn huy động tăng tới 4%. Ngoài ra, việc cho vay trên thị trường 2 cũng không thể đem lại nhiều lợi nhuận vì lãi suất liên ngân hàng hiện nay rất thấp.

Trong khi đó, lãi từ hoạt động dịch vụ khả quan hơn, tăng 8,78% so với cùng kỳ và đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối đạt 585 tỷ, tăng 28,8% so với cùng kỳ.

Lãi từ hoạt động khác của Agribank sụt giảm khá mạnh (giảm 27,63%) xuống còn 2.690 tỷ đồng do việc thu nợ đã xử lý sụt giảm so với cùng kỳ.

Chi phí nhân viên 6 tháng đầu năm của Agribank là gần 6.900 tỷ, tương đương với mức chi cùng kỳ năm ngoái. Lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết việc tuyển dụng nhân sự năm nay chủ yếu để bù đắp lao động nghỉ hưu, nghỉ việc để cố gắng không làm tăng quỹ tiền lương. Tuy chi phí nhân viên chỉ tăng nhẹ nhưng chi phí hoạt động của ngân hàng vẫn tăng 12% lên 12.182 tỷ đồng do chi phí dự phòng khoản phải thu khác tăng đáng kể. 

Chi phí dự phòng rủi to tín dụng 6 tháng đầu năm 2020 của Agribank đạt 6.523 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng cho biết đã trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định.  

Tại ngày 30/6, nợ xấu nội bảng của Agribank là 24.463 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm, chiếm 2,15% so với tổng dư nợ cho vay. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng đạt gần 100%.

Previous post Credit Suisse: Chứng khoán toàn cầu có thể sắp ‘điều chỉnh sâu’
Next post Phan Quốc Dương: Nhà sáng lập sống tử tế Master Happy Group