VietinBank dự kiến tăng 10.000 tỷ đồng cho vốn cấp 2

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – CTG) vừa công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021 với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng.

Theo đó, VietinBank sẽ phát hành 100 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương với tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 10.000 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến chia ra làm 2 đợt: Đợt 1 từ quý II đến quý III, đợt 2 từ quý III đến quý IV trong năm nay. 

Cụ thể, đợt 1, ngân hàng sẽ chào bán 80 triệu trái phiếu với tổng giá trị 8.000 tỷ đồng. Trong đó, phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 4.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Trong đợt 2, VietinBank dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Trái phiếu được trả lãi mỗi năm 1 lần với lãi suất thay đổi. Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 8 năm ( Trái phiếu 2129) có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 0,9%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm (Trái phiếu 2131) có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm.

Ngân hàng cho biết, việc phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn.

Previous post Thêm một tổ chức dự báo CEO, DXG, NLG, VND và VCG lọt rổ ETF trong kỳ cơ cấu tháng 3
Next post Đề xuất gói hỗ trợ phục hồi kinh tế lên đến gần 844.000 tỷ đồng