Ngân hàng thờ ơ với “tín dụng xanh”

Ngay từ khi Việt Nam cam kết thực hiện và thông qua Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững vào năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy định về tín dụng phù hợp với mục tiêu bảo vệ môi trường, giảm phát thải các-bon, hướng tới tăng trưởng xanh.

Nhìn lại hơn 6 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-NHNN về thúc đẩy tăng trưởng “tín dụng xanh” và quản lý rủi ro môi trường, xã hội trong hoạt động cấp tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 24/3/2015, có thể thấy, tốc độ tăng trưởng “tín dụng xanh” có khởi sắc nhưng còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ tín dụng.

MỚI TẬP TRUNG VÀO “MỐT” NÔNG NGHIỆP XANH

Theo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), dư nợ tín dụng xanh đã tăng từ hơn 71 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2015, lên đến 340 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2020. Tính đến ngày 16/4/2021, tín dụng toàn nền kinh tế đạt gần 9,5 triệu tỷ đồng, kéo theo đó, số dư nợ “tín dụng xanh” tiếp tục gia tăng.

Như vậy, trong 6 năm qua, tốc độ tăng trưởng “tín dụng xanh” lên đến 378,9%, trung bình tăng 63,1%/năm, gấp 3 lần mức tăng trưởng tín dụng bình quân giai đoạn này.

Ngân hàng thờ ơ với “tín dụng xanh” - Ảnh 1.

Previous post Chân dung ông trùm chứng khoán tuổi Nhâm Dần Nguyễn Duy Hưng
Next post Bio LAK và hành trình bền bỉ bảo tồn những giá trị Việt