Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến May Việt Tiến (VGG) báo lỗ ròng 30 tỷ đồng

Tổng CTCP May Việt Tiến (UpCOM: VGG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2021.

Theo đó, riêng quý 3/2021, doanh thu thuần của VGG giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 834,3 tỷ đồng. Giá vốn cũng giảm tương ứng nên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 67% về mức 51,8 tỷ đồng.

Trong kỳ doanh thu tài chính của VGG giảm 42%, song chi phí tài chính lại tăng gấp đôi. Mặc dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt giảm 62% và 16%. Tuy nhiên, hoạt động liên doanh liên kết lại lỗ 11 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết, trong khi cùng kỳ lãi gần 13 tỷ đồng.

Kết quả, VGG báo lỗ gần 32 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 39,6 tỷ đồng; LNST công ty mẹ âm gần 30 tỷ đồng. Đáng chú ý đây là mức lỗ cao nhất trong lịch sử niêm yết của VGG, trước đó VGG lần đầu tiên báo lỗ vào quý 1/2020.

Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến May Việt Tiến (VGG) báo lỗ ròng 30 tỷ đồng - Ảnh 1.

Previous post Cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
Next post Những thương vụ nghìn tỷ của Trung Nam Group