Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 12/7 – 16/7

Tuần mới từ 12 đến 16/7/2021 có 41 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều cái tên quen thuộc với nhà đầu tư như MBBank, như Becamex IJC (IJC), như VEAM (VEA), như Đạt Phương (DPR), Vinare (VNR), như Nhiệt điện Phả Lại (PPC), EVN Finance (EVF)…

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần thực hiện mua cổ phiếu trước ngày “lăn chốt”.

Ngày 12/7/2021: MBB, X20, BBH

Ngày 12/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Ngân hàng TMCP Quân đội (mã chứng khoán MBB) chốt danh sách cổ đông phát hành 979,56 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 35%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 9.796 tỷ đồng.

Năm 2020 MBB đạt 8.606 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 6,7% so với năm trước đó, nâng tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2020 lên 12.956 tỷ đồng. Ngoài ra MBB còn có 6.225 tỷ đồng trong quỹ của tổ chức tín dụng và 1.177 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

CTCP X20 (X20) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 26/7/2021.

CTCP Bao bì Hoàng Thạch (BBH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 2/8/2021.

Ngày 13/7/2021: NCT, STK, DTD, L14, PMP

CTCP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 12/8/2021.

CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 2/8/2021.

CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt (DTD) phát hành 2,75 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 10%.

CTCP Licogi 14 (L14) phát hành gần 2,44 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 24,4 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2020.

CTCP Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP) chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10,3%. Thời gian thanh toán 28/7/2021.

Ngày 14/7/2021: IJC, THG, DPG, VNR, NBC, BCF, PME, SKV, TCW, PMW, MDF

Ngày 14/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC – mã chứng khoán IJC) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 15%. Thời gian thanh toán 6/9/2021. Như vậy với hơn 217 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Becamex IJC sẽ chi khoảng 325 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Becamex IJC đạt 2.141 tỷ đồng doanh thu, tăng 33,8% so với năm 2019. Tuy nhiên chi phí tăng cao dẫn đến lợi nhuận sau thuế còn gần 370 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ và vượt 48% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. EPS đạt 2.543 đồng.

Ngày 14/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Đầu tư và xây dựng Trường Giang (mã chứng khoán THG) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu. Tổng tỷ lệ chi trả 20%, trong đó phát hành hơn 1,45 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10% và trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 4/8/2021.

Năm 2020 Xây dựng Tiền Giang đạt 1.782 tỷ đồng doanh thu, tăng 37,6% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 169 tỷ đồng, tăng gần 57% so với lợi nhuận năm 2019. EPS thuộc TOP cao với 11.347 đồng. Đây cũng là năm công ty đạt doanh thu và lợi nhuận kỷ lục so với nhiều năm trước đó.

Ngày 14/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Đạt Phương (mã chứng khoán DPG) chốt danh sách cổ đông chi gần 50 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 29/7/2021.

Năm 2020 Đạt Phương đạt 2.118 tỷ đồng doanh thu, tăng 7,4% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 6% lên xấp xỉ 236 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 195 tỷ đồng. EPS đạt 4.392 đồng. Tính đến 31/12/2020 Đạt Phương còn 494 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 47 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 49 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Cùng với đó Đạt Phương cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 18 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 40 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 180 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần và LNST chưa phân phối căn cứ theo BCTC kiểm toán công ty mẹ.

Ngày 14/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR) chốt danh sách cổ đông phát hành 19,66 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 196,6 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2020 trên BCTC năm 2020 đã kiểm toán. Dự kiến sau phát hành Vinare tăng vốn điều lệ từ hơn 1.310 tỷ đồng hiện nay lên trên 1.507 tỷ đồng.

BCTC năm 2020 đã kiểm toán của công ty ghi nhận, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm cả năm đạt 1.578 tỷ đồng, tăng 27,7% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế tăng 9% so với cùng kỳ, đạt 311 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020 Vinare còn 892 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 211 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 131 tỷ đồng trong quỹ dự trữ bắt buộc và 566 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

CTCP Than Núi Béo – Vinacomin (NBC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 10/8/2021.

CTCP Thực phẩm Bích Chi (BCF) phát hành hơn 4,21 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 42,1 tỷ đồng.

CTCP Pymepharco (PME) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 27/7/2021.

CTCP Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa (SKV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 23,77%. Thời gian thanh toán 30/7/2021.

CTCP Kho vận Tân Cảng (TCW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 26%. Thời gian thanh toán 26/7/2021.

CTCP Cấp nước Phú Mỹ (PMW) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 tổng tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 26/7/2021, trong đó trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 6% và tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 4%.

CTCP Gỗ MDF VRG Quảng Trị (MDF) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,27%. Thời gian thanh toán 26/7/2021.

Ngày 15/7/2021: PPC, VEA, CHP, TDC, BCE, NAP, HAD, PSL, BWS, LBC, HWS, TCL, DOP, NVP

Ngày 15/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 4/2020 bằng tiền tỷ lệ 12,5%. Thời gian thanh toán 4/8/2021. Như vậy với hơn 320 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhiệt điện Phả Lại sẽ chi khoảng 400 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó Nhiệt điện Phả Lại đã 3 lần tạm ứng cổ tức năm 2020 cũng bằng tiền, trong đó lần 1 tỷ lệ 3,5%, lần 2 tỷ lệ 11,5% và lần thứ 3 là 18,94%. Như vậy tính chung cả 4 lần Nhiệt điện Phả Lại chia cổ tức năm 2020 tổng tỷ lệ 46,44% cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Nhiệt điện Phả Lại đạt 7.929 tỷ đồng doanh thu, giảm 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.206 tỷ đồng, vượt 58% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.007 tỷ đồng giảm 20% so với năm 2019.

Ngày 15/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM – mã chứng khoán VEA) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 49,9%. Thời gian thanh toán 16/8/2021. Như vậy với 1.328.800.000 cổ phiếu đang lưu hành, VEAM sẽ chi hơn 6.600 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 doanh thu hợp nhất đạt 3.667 tỷ đồng, giảm 18,3% so với năm trước đó. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 967 tỷ đồng. Còn nguồn thu từ hoạt động đầu tư vào công ty liên kết đạt 5.123 tỷ đồng (giảm 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế đạt 5.594 tỷ đồng, giảm 23,6% so với lợi nhuận đạt được năm 2019.

CTCP Thủy điện Miền Trung (CHP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 16%. Thời gian thanh toán 29/7/2021.

CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 13/8/2021.

CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 26/8/2021.

CTCP Cảng Nghệ Tĩnh (NAP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 27/7/2021.

CTCP Bia Hà Nội Hải Dương (HAD) chia cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/7/2021.

CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (PSL) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 30/9/2021.

CTCP Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu (BWS) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 28/7/2021.

CTCP Thương mại đầu tư Long Biên (LBC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 9,5%. Thời gian thanh toán 28/7/2021.

CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (HWS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8,75%. Thời gian thanh toán 28/7/2021.

CTCP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 50%. Thời gian thanh toán 10/8/2021.

CTCP Vận tải xăng dầu Đồng Tháp (DOP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 30/7/2021.

CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc (NVP) chi trả cổ tức lũy kế đến 31/12/2020 bằng tiền tỷ lệ 1,796%. Thời gian thanh toán 16/8/2021.

Ngày 16/7/2021: DNH, EVF, TDP, SGN, IST, TV2, PCE, TAR, BRC

CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DNH) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 19/8/2021.

Ngày 16/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tài chính điện lực (EVN Finace – mã chứng khoán EVF) chốt danh sách cổ đông phát hành khoảng 39,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và 2019. Tỷ lệ phát hành 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 397 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 EVF đạt hơn 228 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đi ngang so với năm 2019. Tính đến 31/12/2020 EVN Finance còn hơn 642 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra còn gần 371 tỷ đồng trong các quỹ. Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đã thống nhất dùng nguồn lợi nhuận năm 2018, 2019 phát hành gần 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên thêm 15%. Sau khi thực hiện đợt tăng vốn này, EVN Finance sẽ phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2020 và lợi nhuận các năm trước để lại, mức 6,5%.

CTCP Thuận Đức (TDP) phát hành 6,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 12%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 12%.

CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SGN) chi trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 3/8/2021.

CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST) chi trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 10/8/2021.

CTCP Tư vấn xây dựng điện 2 (TV2) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 22/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25%.

CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung (PCE) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 26/7/2021.

CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR) phát hành gần 4,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 42 tỷ đồng.

CTCP Cao su Bến Thành (BRC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/7/2021.

Previous post Bitcoin không thể chinh phục mốc 7.500 USD
Next post Vĩnh Phúc tìm nhà đầu tư cho khu đô thị hơn 2.000 tỷ đồng