Hoàng Huy (HHS) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 47 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng

Ngày 23/12 tới đây CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (mã chứng khoán HHS) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 47 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Phát hành 33 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Theo đó Hoàng Huy sẽ phát hành gần 33 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 25:3, tương ứng cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu được nhận về 3 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 330 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2020 trên BCTC tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.

Năm 2020 doanh thu của Hoàng Huy tăng 2,6% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng 46,6% lên trên 286 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020 Hoàng Huy còn 758 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn gần 20 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 139 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Hoàng Huy (HHS) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 47 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng - Ảnh 1.

Previous post Bloomberg: Các nhà đầu tư bất động sản cần hết sức cẩn trọng!
Next post Rủi ro lớn từ giá chào bán cao biệt thự, liền kề Hà Nội