Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra nhiều thiếu sót của chủ đầu tư và ban quản trị tại chung cư Seasons Avenue

Theo kết luận thanh tra, chủ đầu tư CapitaLand – Hoàng Thành và Ban quản trị tòa nhà CT09 đã có nhiều thiếu sót liên quan tới phí bảo trì nhà chung cư.

Cụ thể, đối với chủ đầu tư CapitaLand – Hoàng Thành đã mở tài khoản gửi kinh phí bảo trì chậm 7 ngày so với quy định trong Luật Nhà ở 2014. Cùng với đó, chủ đầu tư không quyết toán số liệu kinh phí bảo trì với Ban quản trị trước khi bàn giao kinh phí bảo trì.

“Việc chủ đầu tư và ban quản trị chưa thống nhất giao, nhận các hệ thống kỹ thuật, dẫn đến việc chậm quyết toán số liệu kinh phí, nhưng chủ đầu tư đã bàn giao và Ban quản trị đã nhận kinh phí từ ngày 22/1/2020 với số tiền hơn 30,5 tỷ đồng, trước khi làm thủ tục quyết toán số liệu là thực hiện chưa đúng trình tự theo khoản 6, Điều 36, Thông tư 02/2016 của Bộ Xây dựng”, kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng nêu rõ.

Về phía Ban quản trị, theo Thanh tra Bộ Xây dựng, trong Ban quản trị tòa chung cư CT09, nhiệm kỳ 2019 – 2020 có tới 7 thành viên không có chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định tại Thông tư 02 của Bộ Xây dựng. Trách nhiệm thuộc về Ban quản trị tòa chung cư CT09.

Cùng với đó, Ban quản trị đã mở 2 tài khoản tại 2 ngân hàng khác nhau, điều này chưa đúng theo Thông tư 26 của Bộ Xây dựng chỉ cho phép mở 1 tài khoản duy nhất tại ngân hàng.

Trước những tồn tại, thiếu sót trên, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư là Công ty CapitaLand – Hoàng Thành tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý nghiêm đối với các phòng ban, cá nhân để xảy ra tồn tại, thiếu sót.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư và ban quản trị thống nhất lập hồ sơ quyết toán số liệu kinh phí bảo trì, căn cứ số liệu quyết toán do hai bên thống nhất. Chủ đầu tư có trách nhiệm chuyển kinh phí bảo trì thuộc diện phải chuyển theo quy định của pháp luật về nhà ở sang ban quản trị quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, yêu cầu Công ty CapitaLand – Hoàng Thành, ban quản trị chung cư cao tầng Capital – Hoàng Thành, các tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi về Thanh tra Bộ Xây dựng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Previous post SeABank hợp tác với Vietnam Post làm ngân hàng từ xa, cạnh tranh LienVietPostBank ở các điểm bưu điện?
Next post Ca nương Kiều Anh tậu 2 chiếc túi ngốn gần 800 triệu: Như gom cổ phiếu, bất động sản… túi để lâu lên giá tội gì không mua