KDH, PVI, CVT, PET, HID, VTO, VHE, PPE, KKC, HIG, LMC, DNY, SUM, GCB: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (KDH): Grinling International Limited đã bán 2 triệu cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 8 quỹ liên quan từ 57.149.674 cp (tỷ lệ 9,172%) xuống 55.149.674 cp (tỷ lệ 8,851%). Giao dịch thực hiện ngày 26/7/2021.

CTCP PVI (PVI): HDI Global SE đã mua 9.228.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 85.337.321 cp (tỷ lệ 38,18%) lên 94.565.321 cp (tỷ lệ 42,31%). Giao dịch thực hiện từ 20/7 đến 21/7/2021.

CTCP CMC (CVT): Bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ ông Bùi Quang Minh – Thành viên HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 1.756.780 cp (tỷ lệ 4,79%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/7 đến 27/8/2021.

Cũng liên quan cổ phiếu CVT, cùng thời gian, ông Bùi Minh Lực, bố ông Bùi Quang Minh, đăng ký bán toàn bộ 1.771.230 cp (tỷ lệ 4,83%) đang sở hữu.

Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (PET): Ông Hồ Minh Việt, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 250.000 cp. Trước giao dịch ông Việt không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/7 đến 18/8/2021.

CTCP Halcom Việt Nam (HID): Ông Nguyễn Cẩm Lê, con ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT – đã mua 300.000 cp (tỷ lệ 0,51%). Trước giao dịch ông Lê không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 23/7/2021.

CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco (VTO): Bà Đinh Kim Oanh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1.130.600 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 70 cp. Giao dịch thực hiện từ 28/6 đến 23/7/2021.

CTCP Dược liệu và thực phẩm Việt Nam (VHE): Ông Nguyễn Thế Hùng, Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 300.000 cp (tỷ lệ 1,89%). Giao dịch thực hiện ngày 21/7/2021.

CTCP Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam (PPE): Bà Huỳnh Thị Kim Phao, Ủy viên HĐQT, đăng kỹ bán toàn bộ 312.100 cp (tỷ lệ 15,6%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/7 đến 25/8/2021.

CTCP Kim khí KKC (KKC): Ông Đào Trọng Khôi, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 552.702 cp (tỷ lệ 11,78%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/7 đến 30/7/2021.

Cũng liến quan đến cổ phiếu KKC, cùng thời gian, ông Đoàn Trung Hà, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 638.400 cp (tỷ lệ 13,61%) đang sở hữu.

CTCP Tập đoàn HIPRT (HIG): Ông Lê Hải Đoàn, Tổng Giám đốc, đã mua 2 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.114.500 cp (tỷ lệ 19,95%). Giao dịch thực hiện từ 15/7 đến 19/7/2021.

CTCP Khoáng sản Latca (LMC): Ông Nguyễn Phạm Vũ, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 112.800 cp (tỷ lệ 7,52%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 15/7/2021.

CTCP Thép Dana Ý (DNY): Ông Nguyễn Đình Nghĩa, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 472.499 cp, nâng lượng sở hữu từ 930.689 cp (tỷ lệ 3,45%) lên 1.403.188 cp (tỷ lệ 5,2%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 16/7/2021.

CTCP Đo đạc và khoáng sản (SUM): Ông Nguyễn Hữu Phúc, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 450.000 cp (tỷ lệ 18,91%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 21/7/2021.

CTCP Petec Bình Định (GCB): Ông Nguyễn Trọng Phát, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 670.568 cp (tỷ lệ 16,6%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/7 đến 24/8/2021.

Previous post Tạ Quang Hưng chuyên cung cấp sản phẩm làm đẹp và chuyên gia đào tạo gọt chất liệu lên dáng mũi cho các thẩm mỹ và bác sĩ
Next post Bamboo Capital (BCG) sắp chào bán riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu huy động 1.200 tỷ đồng: SHS, TPS mua gần 1/2