Không còn khoản đền bù dự án hơn 860 tỷ đồng, Cao su Phước Hòa (PHR) báo lãi năm 2021 giảm hơn nửa về 578 tỷ đồng

CTCP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ. Cụ thể, tính riêng quý 4/2021 doanh thu thuần đạt 663 tỷ đồng, giảm 11,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí vốn cao hơn, đến 14,4% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 184 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 100 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với quý 4/2020. Chi phí tài chính hơn 5 tỷ đồng (chủ yếu là chi phí lãi vay), giảm được 29 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí bán quản lý doanh nghiệp tăng hơn 14 tỷ đồng, lên trên 47 tỷ đồng. Ngoài ra các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi 27 tỷ đồng, trong khi quý 4/2020 các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lỗ hơn 14 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quý 4/2020 Cao su Phước Hòa ghi nhận doanh thu 332 tỷ đồng vào thu nhập khác, dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận khác đạt 332 tỷ đồng, tăng 316 tỷ đồng so với con số hơn 16 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4 vừa qua.

Kết quả, quý 4 cao su Phước Hòa lãi trước thuế 262 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 237 tỷ đồng, giảm 40,6% so với số lãi 400 tỷ đồng đạt được quý 4/2020.

Không còn khoản đền bù dự án hơn 860 tỷ đồng, Cao su Phước Hòa (PHR) báo lãi năm 2021 giảm hơn nửa về 578 tỷ đồng - Ảnh 1.

Previous post Vụ nhân viên ngân hàng vỡ nợ ở Gia Lai: Vay tổng cộng 173 tỉ đồng, mới có 6 cá nhân tố cáo với số tiền 21 tỷ
Next post Chính sách hỗ trợ bằng tiền trực tiếp và cho vay theo gói 350.000 tỷ đồng mà người lao động nhất định phải biết