Ứng dụng ngân hàng số tại Việt Nam: Lấy khách hàng làm cốt lõi

Đây cũng là nội dung chính trong báo cáo “Ứng dụng Ngân hàng số tại Việt Nam khi lấy khách hàng làm cốt lõi” mới được MBBank phát hành vào cuối tháng 6/2021 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về chuyển đổi số tại Việt Nam.

Theo báo cáo, các Ngân hàng buộc phải thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh mới trong kỉ nguyên công nghệ số từ chuyển đổi mô hình kinh doanh, trải nghiệm khách hàng, hệ thống sản phẩm/dịch vụ, tái cấu trúc tổ chức, hình thành bộ phận nhiệm vụ mới, trung tâm công nghệ,… Chính điều này đã tạo nên một “cuộc cách mạng” mạnh mẽ trong ngành Ngân hàng, đẩy nhanh quá trình số hoá, tạo ra những lợi thế cạnh tranh riêng biệt và mang lại trải nghiệm số đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đặc biệt ở thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát.

Có thể nói, Ngân hàng số là một bước phát triển đột phá, cho phép các Ngân hàng thương mại truyền thống thông qua áp dụng công nghệ và dữ liệu số tạo nên những sáng tạo đột phá cho sản phẩm dịch vụ truyền thống để cạnh tranh về biên độ chi phí, đồng thời mở rộng ra các hoạt động sản phẩm dịch vụ phi truyền thống khác, cũng như tìm kiếm được những vùng lợi nhuận mới. Nhìn vào toàn cảnh bức tranh về Ngân hàng số tại Việt Nam hiện nay, báo cáo đã đưa ra 5 chủ đề về chuyển đổi số trong ngành Tài chính – Ngân hàng tại Việt Nam: (1) Tài chính toàn diện và sự phát triển của Ngân hàng số; (2) Chuyển đổi số Ngân hàng để phát triển Ngân hàng số; (3) Công nghệ cho Ngân hàng số; (4) Kinh nghiệm và những bài học về phát triển Ngân hàng số tại VN và trên thế giới; (5)Xây dựng cộng đồng số để phát triển dịch vụ Ngân hàng số.

Theo báo cáo, quyết định số 149/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng chính phủ cho thấy Ngân hàng số đã tạo ra một cơ hội lớn để Ngân hàng tiếp cận với khách hàng đại chúng, cung cấp những giải pháp tài chính thuận tiện với chi phí hợp lý trước những thách thức thời đại và sự cạnh tranh lớn từ Fintech. Báo cáo cũng đưa ra những luận điểm giúp các Ngân hàng vượt qua 4 thách thức lớn về mở rộng thị trường, cơ chế tiếp cận thị trường và cách thức phát triển trong chiến lược Ngân hàng số; đồng thời khẳng định cơ hội của Ngân hàng số trong chiến lược tài chính Quốc gia cũng như đưa ra những để xuất khuyến nghị trong thời gian tới.

Đối với chủ đề chuyển đổi số để phát triển Ngân hàng số, các Ngân hàng sẽ phải trải qua ba giai đoạn chính trong tiến hình phát triển ngân hàng và lựa chọn các hình thái hoạt động phù hợp với chiến lược và định hướng. Để làm được điều đó, trước tiên các Ngân hàng cần đánh giá mức độ sẵn sàng số (Digital Readiness Assessment) và tập trung cho 6 yếu tố then chốt để xây dựng thành công ngân hàng số: (1) Tập trung vào việc mang lại giá trị cho các phân khúc khách hàng khác nhau; (2) Thường xuyên thử nghiệm để cải thiện trải nghiệm khách hàng; (3) Tổ chức hoạt động hướng tới tính sáng tạo, linh hoạt và tốc độ; (4) Tạo một hệ sinh thái để hợp tác; (5) Xây dựng mô hình hoạt động công nghệ thông tin hai tốc độ; (6) Sáng tạo với việc tiếp thị.

Ứng dụng ngân hàng số tại Việt Nam: Lấy khách hàng làm cốt lõi - Ảnh 1.

Previous post Biến thể Delta sắp “thống trị” toàn cầu, Mỹ chờ kịch bản tồi tệ?
Next post T&T Group hợp tác với nhiều đối tác Nhật Bản phát triển y tế chất lượng cao tại Việt Nam