Vụ Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước có Vụ trưởng mới

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 1689/QĐ-NHNN ngày 26/10/2021 của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm ông Đào Xuân Tuấn, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý ngoại hối, giữ chức vụ Vụ Trưởng Vụ Quản lý ngoại hối NHNN kể từ ngày 01/11/2021. 

Thời hạn giữ chức vụ của ông Đào Xuân Tuấn là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm, các chế độ và quyền lợi được hưởng theo quy định kể từ ngày 01/11/2021.

Trước đó, từ ngày 25/8/2020, ông Đào Xuân Tuấn được giao phụ trách Vụ Quản lý Ngoại hối ngay sau khi ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối lúc đó, được Thủ tướng điều động giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Previous post Ô tô TMT: 6 tháng lãi 21 tỷ đồng, cao gấp gần 18 lần cùng kỳ 2020
Next post Dự án King Bay 125ha ở Đồng Nai bán nhà trước khi được giao đất