Chứng khoán SSI triển khai phương án phát hành 329 triệu cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn lên 9.860 tỷ đồng

Mới đây, CTCP Chứng khoán SSI (Mã CK: SSI) đã quyết định triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo nghị quyết của HĐQT đã công bố hồi đầu tháng 6/2021.

Theo đó, SSI sẽ phát hành hơn 219 triệu cổ phiếu thưởng nhằm thực hiện tăng vốn cổ phần với tỷ lệ 6:2, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 6 cổ phiếu được nhận thêm 2 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 2.191 tỷ đồng, nguồn vốn phát hành được trích từ LNST chưa phân phối (1.642 tỷ đồng), thặng dư vốn cổ phần (29,5 tỷ đồng) và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (519 tỷ đồng).

Song song với đó, SSI cũng sẽ thực hiện phát hành thêm hơn 109,5 triệu cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6:1, tương đương cổ đông sở hữu mỗi 6 cổ phiếu có quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp – chỉ bằng 1/6 thị giá hiện tại của cổ phiếu SSI. 

Nếu thành công, số tiền thu về từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu ước tính đạt hơn 1.095 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ và bảo lãnh phát hành; đồng thời số vốn chưa được sử dụng cho vay ký quỹ sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi.

Tổng cộng, số cổ phần dự kiến phát hành là gần 329 triệu đơn vị, qua đó vốn điều lệ của SSI tăng từ từ 6.573 tỷ đồng lên xấp xỉ 9.860 tỷ đồng. 

Ngày 9/9/2021 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu mới từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu. Bên cạnh đó, thời gian chuyển nhượng quyền mua là từ ngày 17/9 đến 30/9; thời gian đăng ký mua và nộp tiền là từ 17/9 đến 7/10.

Về tình hình kinh doanh, TTCK Việt Nam 6 tháng đầu năm ghi nhận những bước tăng trưởng mạnh, tiếp tục lập kỷ lục lịch sử đã có những tác động tích cực đến những nghiệp vụ kinh doanh cốt lõi của SSI. Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 624 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với quý 2/2020.

Chứng khoán SSI triển khai phương án phát hành 329 triệu cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn lên 9.860 tỷ đồng  - Ảnh 1.

Previous post Đã có khoảng 153.000 khách quốc tế đi, đến Việt Nam
Next post Đến năm 2025, 90% cửa hàng tại Việt Nam chỉ được bán hàng ‘real’?