Việt Nam đảo ngược tình thế lệ thuộc vốn vay nước ngoài

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ( HNX ) vừa có báo cáo tổng quan nhìn lại 12 năm thị trường trái phiếu Chính phủ chuyên biệt (9/2009 – 9/2021).

Điểm nổi bật trong báo cáo này, cũng là kết quả của Chính phủ sau quá trình 12 năm nói trên, tập trung ở việc đảo ngược được tình thế lệ thuộc vốn vay nước ngoài trước đây và giảm thiểu chi phí phải trả cho ngân sách.

Xu hướng đảo ngược này đã thể hiện rõ những năm gần đây; số liệu HNX vừa cập nhật nhấn mạnh thêm mức độ của xu hướng.

Việt Nam đảo ngược tình thế lệ thuộc vốn vay nước ngoài - Ảnh 1.

Previous post Gỗ An Cường (ACG) sắp họp ĐHĐCĐ, trình phương án phát hành hơn 48 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gần 1.360 tỷ đồng
Next post So sánh những lần “sập sàn” của Bitcoin 10 năm qua