Thuỷ sản Cà Mau (CMX) đặt kế hoạch lãi 73 tỷ đồng trong năm 2021, kim ngạch xuất 70 triệu USD

Camimex Group (CMX) vừa công bố nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, trong đó thông qua kế hoạch tổng doanh thu thuần 1.629 tỷ đồng, tăng 14% và lãi sau thuế 73 tỷ đồng, tăng 21,5% so với thực hiện 2020.

Về thị trường xuất khẩu, CMX mục tiêu kim ngạch đạt 70 triệu USD và sản lượng sản xuất 6.000 tấn thành phẩm.

Năm nay, ban lãnh đạo định hướng phát triển thành tập đoàn với các công ty thành viên, mỗi công ty phụ trách một mảng riêng biệt và cùng tham gia vào chuỗi liên kết giá trị (mảng nuôi tôm sinh thái, mảng nuôi thủy sản công nghệ cao, mảng chế biến xuất khẩu thủy sản).

Công ty cũng sẽ tiếp tục đầu tư thêm vào nhà máy chế biến tại Zone 1 (nhà máy số 1 và 3) để nâng cao công suất chế biến tôm lên 20.000 tấn thành phẩm/năm.

Đồng thời, CMX dự kiến đầu tư xây dựng nhà máy cá và kho lạnh tại doanh nghiệp thành viên và hoàn tất thủ tục giao dịch UpCOM cho công ty con.

Thuỷ sản Cà Mau (CMX) đặt kế hoạch lãi 73 tỷ đồng trong năm 2021, kim ngạch xuất 70 triệu USD - Ảnh 1.

Previous post Central Retail đóng góp 10 tỷ đồng, hưởng ứng chương trình tiêm chủng
Next post Đại đô thị phía Đông Hà Nội đón đầu xu hướng đô thị đa cực