Tăng trưởng ấn tượng, HSG tiếp tục ghi tên trong CLB doanh nghiệp lợi nhuận sau thuế nghìn tỷ năm 2021

Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV đạt 940 tỷ đồng, bằng 2,1 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất NĐTC 2020-2021 đạt 4.313 tỷ đồng, bằng 3,7 lần so với cùng kỳ NĐTC 2019-2020.

Năm 2021 là năm thách thức lớn đối với tất cả các doanh nghiệp khi trải qua 2 làn sóng đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, các chỉ tiêu kinh doanh của HSG trong NĐTC 2020-2021 đều tăng trưởng mạnh mẽ, cao nhất trong lịch sử 20 năm thành lập và phát triển của HSG, tiếp tục ghi tên HSG trong câu lạc bộ doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế nghìn tỷ năm 2021.

Tăng trưởng ấn tượng, HSG tiếp tục ghi tên trong CLB doanh nghiệp lợi nhuận sau thuế nghìn tỷ năm 2021 - Ảnh 1.

Previous post Bộ tài chính vinh danh Techcombank đứng đầu danh sách “Nhà tạo lập thị trường”
Next post Chờ ‘ngấm’ gói hỗ trợ miễn, giảm thuế