Sợi Thế Kỷ (STK) báo lãi 278 tỷ đồng cả năm, tăng gần gấp đôi năm trước đó

CTCP Sợi Thế Kỷ (mã chứng khoán STK) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ. Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu đạt 497 tỷ đồng, giảm 12,7% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ giảm chi phí vốn thấp hơn, chỉ 10% nên lợi nhuận gộp thu về giảm 24,8% xuống còn 75 tỷ đồng.

Trừ các chi phí phát sinh, quý 4 Sợi Thế Kỷ lãi trước thuế 53 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 75 tỷ đồng, tăng 10% so với số lãi hơn 68 tỷ đồng đạt được quý 4/2020.

Sợi Thế Kỷ (STK) báo lãi 278 tỷ đồng cả năm, tăng gần gấp đôi năm trước đó - Ảnh 1.

Previous post Quỹ AFC nhận định Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ vào năm 2022
Next post An Gia (AGG) kỳ vọng doanh thu tăng gấp đôi, đạt 32,500 tỷ đồng