Hà Nội công bố danh sách 369 doanh nghiệp nợ thuế, số nợ lớn nhất lên tới hơn 187 tỷ đồng

Trong đó, 6 doanh nghiệp nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất với số nợ còn lại đến ngày 1/11 là 264,581 tỷ đồng; 306 doanh nghiệp nợ thuế, phí khả năng thu đến ngày 13/11 với số nợ 115,938 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 57 doanh nghiệp nợ thuế, phí khó thu với số nợ 29,048 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp nợ thuế lớn như Công ty CP VIPTOUP-TOGI nợ 187,17 tỷ đồng; Công ty CP Hải Bình nợ hơn 49,74 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn Sao Sáng nợ hơn 18,1 tỷ đồng; Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Ngọc Lâm nợ hơn 21,9 tỷ đồng…

Cục Thuế TP. Hà Nội thông tin, bên cạnh việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp dần nợ thuế, thì cơ quan thuế đồng thời đôn đốc kịp thời các khoản nợ đến hạn của những doanh nghiệp chây ì nợ thuế vào ngân sách nhà nước, đảm bảo sự công bằng trong việc thụ hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định.

Kết quả sau khi đăng công khai đã có hơn 80 doanh nghiệp nộp hơn 18,29 tỷ đồng.

Previous post Người dân Nhật Bản ngỡ ngàng khi ông Abe Shinzo từ chức
Next post Dragon Capital: Cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ sẽ là đầu tàu dẫn sóng thị trường, dư nợ margin “căng” chưa phải vấn đề lớn lúc này