City Auto (CTF) phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

Ngày 7/12 tới đây CTCP City Auto (mã chứng khoán CTF) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 4,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019. Tỷ lệ phát hành 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 6 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 41 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC đã kiểm toán tính đến 31/12/2020.

Năm 2020 City Auto đạt 5.644 tỷ đồng doanh thu, giảm 11,2% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm sâu còn hơn 1,4 tỷ đồng, trong khi năm 2019 công ty lãi sau thuế gần 44 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020 City Auto còn 44,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 4 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, hơn 1 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu.

Còn 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu công ty cũng giảm 22,4% so với cùng kỳ, còn 2.839 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ngược lại gấp 5,4 lần cùng kỳ, lên hơn 9,2 tỷ đồng.

City Auto (CTF) phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 - Ảnh 1.

Previous post Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) sẽ tiếp tục hạ tỷ lệ sở hữu tại NBB xuống dưới 51% để chuyển từ công ty con thành công ty liên kết
Next post Nhà đầu tư Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam