Đồng Nai: Chuyển mục đích sử dụng 10ha đất làm dự án nhà ở cho công nhân

Theo đó, UBND tỉnh cho phép Công ty IDICO chuyển mục đích sử dụng 10ha đất khu công nghiệp bao gồm hơn 8,9ha đất tại xã Phước Thiền và gần 1,1ha đất tại TT.Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân ở khu công nghiệp.

Cũng theo quyết định của UBND tỉnh, trong số 10ha đất được cho phép chuyển mục đích, có gần 3,5ha đất sẽ được giao cho Công ty IDICO để sử dụng vào mục đích đất ở (xây dựng nhà liên kế và nhà chung cư). Thời hạn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án đến hết ngày 20/4/2070, hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Công ty IDICO được cho thuê diện tích hơn 2,3ha để sử dụng vào mục đích đất công cộng, dịch vụ và đất hạ tầng kỹ thuật. Thời hạn cho thuê đất đến hết ngày 20/4/2070, hình thức giao đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

UBND Tỉnh giao cho Công ty IDICO diện tích hơn 1,1ha đất để sử dụng vào mục đích cây xanh và hơn 3ha đất vào mục đích đất giao thông. Thời hạn sử dụng đối với các diện tích đất này theo tiến độ dự án được phê duyệt. Sau khi đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng, Công ty IDICO có trách nhiệm bàn giao cho UBND huyện Nhơn Trạch để quản lý, khai thác theo quy định. Đối với các diện tích đất này, hình thức giao đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Previous post Lạm phát duy trì ở mức thấp, chưa cần hành động nào với chính sách tiền tệ
Next post Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp