ĐHCĐ Apax Holdings: Quyết tâm giữ vững hệ thống trong đại dịch, thông qua mục tiêu doanh thu 2.900 tỷ đồng

Giữ vẹn toàn hệ thống trong đại dịch Covid-19

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng, bao gồm: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021; Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Năm 2020, do khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động tư vấn trong năm của Công ty chưa đạt như kỳ vọng nên doanh thu tại báo cáo tài chính riêng lẻ của IBC chỉ đạt 56%. Trong khi đó, mặc dù phải tạm thời đóng cửa các cơ sở giáo dục để phòng dịch trong thời gian tương đối dài, song doanh thu hợp nhất của IBC vẫn ghi nhận đạt hơn 1.950 tỷ đồng, đạt 87% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế hợp nhất vẫn đạt kế hoạch 75 tỷ đồng. Điều đáng nói, Apax Holdings vẫn giữ vững được sự ổn định và vẹn toàn hệ thống trung tâm, trường mầm non nhờ sở hữu tiềm lực tài chính ổn định và biết cách tận dụng những ưu thế về công nghệ vào giáo dục.

Đại diện Apax Holdings cho biết, kết quả này còn xuất phát từ quá trình tăng trưởng của các công ty con gồm: Anh ngữ Apax, iGarten và English Now Global sau khi được tập trung đầu tư mở rộng từ năm 2019. Hơn nữa, từ quý III/2020, các sản phẩm tiếng Anh trực tuyến của các đơn vị thành viên được phát triển đã giúp khắc phục được những khó khăn của hệ thống trong 6 tháng đầu năm.

Việc tái cấu trúc hoạt động doanh nghiệp, tiết giảm hiệu quả chi phí bán hàng và quy trình quản lý cũng góp phần gia tăng lợi nhuận của các công ty con và tạo đà giúp Apax Holdings đạt tăng trưởng cả về quy mô hoạt động và hiệu quả doanh nghiệp trong cả năm tài khóa 2020. Ngoài ra, lợi nhuận tăng trưởng trong kỳ cũng có sự đóng góp của doanh thu tài chính đến từ việc tái cấu trúc nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động của công ty con của Apax Holdings.

Huy động nguồn lực, mở rộng quy mô

Vào cuối năm 2020, Apax Holdings đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng quy mô hoạt động. Đáng lưu ý, trong số các nhà đầu tư tham gia có Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank Capital) mua 159 tỷ đồng (tương đương 53% tổng số lượng trái phiếu phát hành).

Không chỉ công ty mẹ, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax cũng đã phát hành 2 triệu trái phiếu có tài sản đảm bảo (tương đương 200 tỷ đồng) từ ngày 23/02/2021. Việc phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn nằm trong chiến lược kinh doanh của Apax, giúp đáp ứng các yêu cầu về tối ưu hoá vận hành, tái cấu trúc sản phẩm nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Đặc biệt, Apax còn dự kiến chào bán chứng khoán công khai lần đầu cho nhà đầu tư (IPO) sau 6 năm chinh phục và dẫn đầu thị trường vào cuối năm nay, hoặc muộn nhất không quá Quý 3/2022. Động thái này được nhiều nhà đầu tư đánh giá là thương vụ tăng vốn cổ phần tiềm năng tại công ty con nhằm giảm áp lực về vốn từ Tập đoàn mà Apax đang là đơn vị thành viên. Đáng lưu ý, Apax sẽ đồng thời phát hành khoảng 2 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động (tương đương giá trị 100 tỷ đồng). Giá trị cổ phần của Apax English là 53.000 đồng/cổ phần căn cứ theo biên bản định giá của PwC Việt Nam năm 2019.

ĐHCĐ Apax Holdings: Quyết tâm giữ vững hệ thống trong đại dịch, thông qua mục tiêu doanh thu 2.900 tỷ đồng - Ảnh 1.

Previous post Chi trả bảo hiểm tiền gửi thế nào cho người bị mất năng lực hành vi dân sự?
Next post Sức hút của bất động sản công nghiệp Hà Nội đối với nhà đầu tư