Bánh kẹo Hải Hà (HHC): Quý 1 lỗ 9,5 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (mã CK: HHC) đã công bố BCTC quý 1/2021.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 169 tỷ đồng giảm gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng giảm tương ứng mức giảm của doanh thu thuần nên lãi gộp đạt 11,6 tỷ đồng tương đương cùng kỳ năm ngoái.

Khoản lãi gộp không đủ để chi trả chi phí tài chính 5,3 tỷ đồng, chi phí bán hàng 14 tỷ đồng và chi phí QLDN 7,7 tỷ đồng nên kết quả HHC chịu lỗ sau thuế 9,5 tỷ đồng tương đương với khoản lỗ của quý 1/2020.

HHC cho rằng do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên doanh thu bán hàng giảm dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ trong kỳ.

Năm 2021 HHC đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.200 tỷ đồng và 50 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đều chỉ tăng nhẹ so với thực hiện 2020. Thường điểm rơi lợi nhuận của HHC rơi vào quý cuối cùng của năm tài chính.

Bánh kẹo Hải Hà (HHC): Quý 1 lỗ 9,5 tỷ đồng - Ảnh 1.

Previous post Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Tạm giữ khẩn cấp lãnh đạo tập đoàn Gold Time
Next post YouTube cấm Tổng thống Trump đăng video, tắt mục bình luận