Bạc Liêu: nhiều chỉ số kinh tế xã hội lạc quan

Điểm sáng kinh tế Bạc Liêu

Trong nhiều năm qua, kinh tế Bạc Liêu luôn đạt mức tăng trưởng nhanh và bền vững, giai đoạn 2016 – 2020 bình quân đạt 7,16%/năm, riêng năm 2019 đạt hơn 10%, quy mô nền kinh tế đến năm 2020 ước đạt 49.627 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt gần 59 triệu đồng/người; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp (40,63%), tăng dần tỷ trọng công nghiệp – xây dựng (20,34%) và dịch vụ (34,11%).

Bạc Liêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 tăng 10% – 11%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 110 – 120 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 60.000 – 65.000 tỷ đồng và trở thành đô thị loại I vào năm 2025 với tỉ lệ đô thị hóa khoảng 45%…

Riêng 3 quý đầu năm 2020, tỉnh đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 24 dự án. Qua đó, nâng tổng số dự án thu hút đầu tư đến nay 155 dự án. Trong đó, 140 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư 46.106,39 tỷ đồng và 15 dự án nước ngoài, với tổng vốn đăng ký đầu tư 4,491 tỷ USD.

Bạc Liêu: nhiều chỉ số kinh tế xã hội lạc quan - Ảnh 1.

Previous post Thanh Hóa tìm chủ cho khu đô thị hơn 3.600 tỷ đồng
Next post Không còn khoản đền bù dự án hơn 860 tỷ đồng, Cao su Phước Hòa (PHR) báo lãi năm 2021 giảm hơn nửa về 578 tỷ đồng