NHNN đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tình hình nợ xấu

Báo cáo cập nhật về hoạt động tiền tệ ngân hàng các tháng đầu năm 2021 được Ngân hàng Nhà nước hoàn thành mới đây cho biết, hiện nay, NHNN đang khẩn trương tổng kết, đánh giá tình hình triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” (Đề án 1058), Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD (Nghị quyết 42) và hoàn thiện dự thảo Đề án cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 để sớm trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021.

NHNN cũng tiếp tục giám sát chặt chẽ các TCTD (NHTM Nhà nước, NHTMCP, TCTD phi ngân hàng) việc triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của các ngân hàng này trong quá trình triển khai thực hiện phương án.

Về xử lý nợ xấu, trên cơ sở kết quả theo dõi, giám sát về nợ xấu và kết quả xử lý nợ xấu của các TCTD, NHNN đã có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tình hình nợ xấu, xử lý nợ xấu của các TCTD, trong đó đã đưa ra các dự báo diễn biến về nợ xấu trong 6 tháng đầu năm 2021 trên cơ sở các kịch bản kinh tế vĩ mô (kịch bản cơ sở, kịch bản trung bình, kịch bản thận trọng, đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hạn chế, giảm thiểu rủi ro đối với sự ổn định, an toàn của hệ thống các TCTD. 

Dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, tỷ lệ nợ xấu nội bảng có xu hướng tăng trong các tháng đầu năm 2021, NHNN cho biết cũng đã có văn bản yêu cầu các TCTD đánh giá thực trạng hoạt động, ảnh hưởng của dịch Covid-19 và xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2022. Trên cơ sở báo cáo của các TCTD, NHNN sẽ rà soát, xây dựng các kịch bản xử lý nợ xấu đến cuối năm 2021 và cuối năm 2022.

Previous post HUB tăng giá mạnh, Searefico vẫn không thoái được vốn vì giá chưa đạt kỳ vọng
Next post Nhà ở ven hồ – Dòng chảy xanh giữa lòng thành phố