Vòng quay sinh tử của doanh nghiệp và 7 hành động cần tiến hành trong quản trị khủng hoảng

Mừng cho doanh nghiệp nông nghiệp

Thống kê của Tổng Cục thống kê cho hay, trong tháng 01/2021, cả nước có 10.091 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ý là 155,1 nghìn tỷ đồng, tăng 21,9% về số doanh nghiệp, tăng 25,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Bước sang tháng 02/2021, cả nước có 8.038 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 179,7 nghìn tỷ đồng giảm 12,3% về số doanh nghiệp, tăng 85,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, cả nước có 18.129 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 334,8 nghìn tỷ đồng, tăng 4% về số doanh nghiệp, tăng 52,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đạt 18,5 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, trong 2 tháng đầu năm còn có 11.033 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Vòng quay sinh tử của doanh nghiệp và 7 hành động cần tiến hành trong quản trị khủng hoảng - Ảnh 1.

Previous post Giải bài toán thiếu hụt nhân lực sau Tết: Câu chuyện không chỉ của riêng doanh nghiệp
Next post HUB tăng giá mạnh, Searefico vẫn không thoái được vốn vì giá chưa đạt kỳ vọng