Siêu dự án Bến En gần 10.000 tỷ tại Thanh Hóa có gì?

UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 21/12/2020 đã có văn bản số 17713/UBND-CN gửi Sở Xây dựng, UBND huyện Như Thanh về việc lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (nay là quy hoạch phân khu) Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và nuôi trai lấy ngọc kết hợp bảo tồn Vườn Quốc gia Bến En (Khu du lịch Bến En), huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý thống nhất chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (nay là quy hoạch phân khu) Khu du lịch Bến En, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 02/02/2010).

Việc thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và các quy định của pháp luật hiện hành.

Siêu dự án Bến En gần 10.000 tỷ tại Thanh Hóa có gì? - Ảnh 1.

Previous post Phân khúc bất động sản “ngủ đông” vì dịch, nay rục rịch bật tăng vì điều này
Next post Tân Hoàng Minh muốn tài trợ quy hoạch hơn 4.300ha đất xây dựng khu đô thị – du lịch tại Lâm Đồng