Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông thu được gì sau 1 tháng vận hành?

Sau 1 tháng khai thác thương mại, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (metro Cát Linh – Hà Đông) đã vận hành ổn định theo đúng kế hoạch. Các vấn đề phát sinh đã được kịp thời xử lý, không làm ảnh hưởng tới biểu đồ hoạt động của tuyến.

Previous post Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp biến động mạnh sau soát xét bán niên 2021
Next post Thu hút tư nhân làm truyền tải điện