BacABank chốt quyền nhận cổ tức ngày 11/8

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank – HNX: BAB) vừa thông báo ngày 11/8 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 10/8.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành 44,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương đương tỷ lệ 6,3%. 

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của BacABank sẽ tăng từ 7.085 tỷ đồng lên 7.531 tỷ đồng. 

Theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, với số vốn tăng thêm (hơn 446 tỷ), ngân hàng sẽ dùng để cấp tín dụng cho các khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên, đồng thời để đầu tư tài sản cố định và phát triển mạng lưới.  

Năm 2021, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 7% đạt 125.510 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 tăng 8% đạt 99.851 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 11% đạt 88.179 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 mục tiêu là 700 tỷ, tăng 20% so với năm ngoái. ROA và ROE đạt 9,6-0,7% và 8-9%.

6 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 433 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành hơn 60% kế hoạch năm. 

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản của BacABank đạt 111.397 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng giảm 1,6% xuống 78.147 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 5,2% lên 91.047 tỷ đồng.

Nợ xấu của BacABank tăng 2% trong 6 tháng đầu năm lên 641 tỷ đồng, chiếm 0,82% trong tổng dư nợ cho vay của nhà băng này.

Previous post Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 10/2
Next post HAGL vẫn tăng kịch trần dù lỗ lũy kế sau kiểm toán tăng thêm hơn 1.200 tỷ đồng