Xử lý nợ xấu ngân hàng (Kỳ III): Cấp bách sàn giao dịch nợ xấu

Chuyển động tích cực thị trường mua bán nợ

So với những năm trước đây, hoạt động mua bán nợ, xử lý nợ xấu của ngành ngân hàng đã có rất nhiều thay đổi. Nghị quyết số 42/2017/QH14 dù còn nhiều hạn chế và sắp hết hiệu lực nhưng đã cởi bỏ được nhiều nút thắt để các chủ thể thị trường mua bán nợ thực hiện xử lý nợ – với những hệ lụy của giai đoạn 1 và 2 tái cơ cấu ngành ngân hàng – để lại.

Xử lý nợ xấu ngân hàng (Kỳ III): Cấp bách sàn giao dịch nợ xấu - Ảnh 1.

Previous post Xác định dịch lâu dài, nhà đầu tư, doanh nghiệp BĐS cần chuẩn bị kịch bản như thế nào để ứng phó?
Next post iHouzz Techday Meetup – Ngày hội giải pháp công nghệ bất động sản