Thị phần của ngân hàng quốc doanh và tư nhân tại TP.HCM đang ra sao?

Theo Cục Thống kê TP. HCM, tổng vốn huy động của toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 01/8/2021 đạt 3.029,25 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, vốn huy động của khối ngân hàng nhà nước đạt 872,12 nghìn tỷ đồng, chiếm 28,8% tổng vốn huy động, tương đương tháng trước và tăng 12,1% so với cùng kỳ.

Vốn huy động của khối ngân hàng thương mại cổ phần đạt 1.599,57 nghìn tỷ đồng, chiếm 52,8% tổng vốn huy động, tăng 1% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ. 

Vốn huy động của khối ngân hàng nước ngoài, liên doanh đạt 557,56 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng vốn huy động, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 16,9% so với cùng kỳ.

Tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 01/8/2021 đạt 2.681,49 nghìn tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, dư nợ tín dụng của khối ngân hàng nhà nước đạt 797,85 nghìn tỷ, chiếm 29,8% tổng dư nợ toàn hệ thống, giảm 0,7% so với tháng trước và tăng 13,2% so với cùng kỳ. 

Dư nợ tín dụng của khối ngân hàng cổ phần đạt 1.452,15 nghìn tỷ đồng, chiếm 54,2% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ.

Dư nợ tín dụng của khối ngân hàng nước ngoài, liên doanh đạt 431,49 nghìn tỷ đồng, chiếm 16% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Thị phần của ngân hàng quốc doanh và tư nhân tại TP.HCM đang ra sao? - Ảnh 1.

Previous post Sharp Việt Nam – 12 năm kiến tạo cuộc sống hiện đại, tiện nghi
Next post Cổ phiếu vật liệu xây dựng, cơ hội lớn từ câu chuyện đầu tư công 2022