Dược Hậu Giang (DHG): Áp lực 3 tại chỗ khiến lãi quý 4 chỉ đạt 170 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã CK: DHG) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.094 tỷ đồng, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán giảm tương ứng nên lãi gộp đạt 548 tỷ đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ.

Trong kỳ chi phí tài chính giảm 45,7% xuống còn 25 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí bán hàng lại tăng thêm 20,6%. Hoạt động khác báo lỗ 8,4 tỷ đồng nên kết quả DHG lãi sau thuế 170 tỷ đồng, giảm 18,7% so với quý 4/2020.

Dược Hậu Giang (DHG): Áp lực 3 tại chỗ khiến lãi quý 4 chỉ đạt 170 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Previous post 5 chiến lược quen mặt nhưng cực hiệu quả giúp cô gái 29 tuổi hướng tới mục tiêu tiết kiệm 1,5 triệu USD để nghỉ hưu sớm: Tự do tài chính là một hành trình dài!
Next post 60 công ty thuộc chương trình K-Quarantine tiếp cận thị trường Việt Nam