PVI: Quý 3 lãi sau thuế 344 tỷ đồng gấp đôi cùng kỳ năm trước, 9 tháng vượt kế hoạch năm

Công ty cổ phần PVI (mã PVI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, PVI đạt tổng doanh thu 7.583,7 tỷ đồng, hoàn thành 107,8% kế hoạch 9 tháng và 79,2% kế hoạch năm 2021, tăng trưởng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng bảo hiểm gốc, doanh thu tăng trưởng 10,1% so với 9 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm PVI đạt 686,6 tỷ đồng, tăng trưởng 20,1% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 161,9% kế hoạch 9 tháng, 106,4% kế hoạch năm.

Cụ thể, doanh thu quý này của PVI đạt 2.162 tỷ đồng tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 7.743 tỷ đồng tăng gần 10%.

Biên lợi nhuận gộp quý này tăng đáng kể so với cùng kỳ 2020, đạt 14,8% so với số 9,8% cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính quý 3/2021 đạt 223 tỷ đồng, tăng 27%, luỹ kế 9 tháng đạt 580 tỷ đồng, tăng 6,62%.

PVI: Quý 3 lãi sau thuế 344 tỷ đồng gấp đôi cùng kỳ năm trước, 9 tháng vượt kế hoạch năm - Ảnh 1.

Previous post Dòng tiền sẽ dịch chuyển đến nhóm ngân hàng, dầu khí, đầu tư công để bù đắp áp lực giảm từ nhóm cổ phiếu đầu cơ
Next post Những sai lầm cần tránh khi mới bắt đầu đầu tư chứng khoán