Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP): 11 tháng vượt 62% chỉ tiêu lợi nhuận với 7.849 tỷ đồng

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vừa công bố chỉ số kinh doanh tháng 11/2021 khá khả quan, động lực nhờ giá dầu duy trì ở mức cao khiến Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác cả năm.

Cụ thể, tổng doanh thu tháng 11 của PVEP là 2.972 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng là 28.731 tỷ đồng, đạt 144% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế tháng 11 đạt 1.198 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng là 10.428 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế tháng 11 là 610 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng là 4.993 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước trong tháng 11 là 802 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng là 7.849 tỷ đồng, đạt 162% kế hoạch năm.

Trong đó, các giếng khoan mới đưa vào khai thác năm 2021 cho lưu lượng tốt hơn hoặc tương đương dự báo. Phần lớn các mỏ trong nước khai thác ổn định, uptime cao. Các mỏ hoàn thành hoặc vượt mức kế hoạch PVN giao tháng 11 gồm: cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Đại Hùng (Lô 05-1(a)), CNV (Lô 09-2), RĐ-PĐ (Lô 15-2), RĐ-RĐT (Lô 11-2), Cá Tầm (Lô 09-3/12), mỏ Bir Seba (Lô 433a&416b).

Previous post Tập đoàn Đất Xanh và chuẩn mực mới trong chuyển đổi số ngành bất động sản
Next post Mới ngày đầu năm, CEO 9X Tống Đông Khuê khiến động CĐM trầm trồ với màn drift ‘cháy lốp’ trên BMW M4