NLG, TAR, SDP, BBC, SJF, EVG, DVG, CMC, VMD, TMS, VAT, UNI: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Ông Châu Quang Phúc, Giám đốc tài chính, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch ông Phúc sở hữu 214.348 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/1 đến 22/2/2022.

CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR): Bà Lê Thị Tuyết, Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ 4.616.000 cp (tỷ lệ 6,48%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 13/1/2022.

CTCP SDP (SDP): Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 500.000 cp (tỷ lệ 4,5%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/1 đến 18/2/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SDP, cùng thời gian, bà Đào Thị Đàn, mẹ bà Thanh Vân, đăng ký bán toàn bộ 106.000 cp (tỷ lệ 0,95%) đang sở hữu.

CTCP Bibica (BBC): CTCP Thực phẩm PAN đã bán toàn bộ 7.720.577 cp (tỷ lệ 41,17%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 19/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu BBC, CTCP Tập đoàn PAN đã mua 7.720.577 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 11.052.150 cp (tỷ lệ 58,94%). Đây là số cổ phiếu nhận chuyển nhượng từ công ty con PAN Foods.

CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (SJF): Ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 2 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1,51 triệu cp (tỷ lệ 1,91%). Giao dịch thực hiện từ 17/1 đến 18/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SJF, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Nghĩa không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/1 đến 23/2/2022.

CTCP Tập đoàn Everland (EVG): Ông Lê Đình Vinh, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 3 triệu cp. Trước giao dịch ông Vinh sở hữu 26,6 triệu cp (tỷ lệ 25,33%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/1 đến 15/2/2022.

CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt (DVG): Ông Trần Đăng Liêm, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 1.485.500 cp (tỷ lệ 5,31%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 14//1/2022.

CTCP Đầu tư CMC (CMC): Bà Ngô Thị Thanh Huyền, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 382.700 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 383.200 cp (tỷ lệ 8,4%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 12/1/2022.

CTCP Dược phẩm Vimedimex (VMD): Bà Đào Thị Bình, vợ ông Nguyễn Tiến Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 408.364 cp (tỷ lệ 2,6%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/1 đến 23/2/2022.

CTCP Transimex (TMS): Bà Hoàng Thị Mỹ Quyên đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch bà Quyên sở hữu 169.157 cp (tỷ lệ 0,16%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/1 đến 22/2/2022.

CTCP Vạn Xuân (VAT): Bà Trần Kim Phượng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 1.913.300 cp (tỷ lệ 42,1%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 7/1/2022.

CTCP Viễn Liên (UNI): Ông Phạm Đình Dũng, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 925.612 cp (tỷ lệ 5,93%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/1 đến 18/2/2022.

Previous post KKT Vũng Áng vận hành thế nào trong bối cảnh bình thường mới?
Next post Ngân hàng Nhà nước ra công điện mới: Tiền cũ nộp về ngân hàng phải được phun thuốc khử khuẩn để phòng Covid-19