Xi măng Hà Tiên 1 (HT1): Gánh nặng chi phí, lợi nhuận năm 2021 giảm 31% về mức 370 tỷ đồng

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (mã chứng khoán HT1) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu quý 4 đạt 2.024 tỷ đồng, giảm 8,5% so với cùng kỳ. Trong khi tỷ lệ giảm chi phí vốn thấp hơn, chỉ 1,3% nên lợi nhuận gộp còn 144 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với 306 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2020. Biên lợi nhuận gộp đạt 7,1%. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, phần lớn là doanh thu từ bán xi măng, clinker.

Trong quý doanh thu tài chính đạt hơn 3 tỷ đồng. Còn chi phí tài chính giảm được 13 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 31 tỷ đồng, phần lớn do giảm chi phí lãi vay. Tính đến 31/12/2021 Xi măng Hà Tiên 1 còn 1.611 tỷ đồng dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn (giảm 766 tỷ đồng so với đầu năm) và không còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn.

Ngoài ra chi phí bán hàng giảm 14 tỷ đồng so với cùng kỳ, về gần 20 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm đáng kể gần 12 tỷ đồng, xuống còn 23 tỷ đồng. Bên cạnh đó trong quý 4 vừa qua công ty ghi nhận khoản chi phí khác hơn 11 tỷ đồng – là chi phí tài trợ (tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Kết quả, quý 4 Xi măng Hà Tiên 1 lãi sau thuế 53,4 tỷ đồng, bằng 1/3 so với số lãi 154 tỷ đồng đạt được trong quý 4/2020.

Xi măng Hà Tiên 1 (HT1): Gánh nặng chi phí, lợi nhuận năm 2021 giảm 31% về mức 370 tỷ đồng - Ảnh 1.

Previous post Trung Nguyên Legend – Hơn thập kỷ đổi mới quan niệm về cà phê
Next post Hiệu quả của máy cắt laser công suất lớn trong thương mại, kết cấu thép