G36, HUT, DXG, HAG, PAN, HAH, CEN, BVG, XMC, TAR, HSA: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Tổng Công ty 36 – CTCO (G36): CTCP Xây lắp và thương mại Trường Lộc đăng ký bán 8.935.679 cp trong tổng số 23.191.790 cp (tỷ lệ 22,79%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/11 đến 10/12/2021.

CTCP Tasco (HUT): Ông Nguyễn Dĩnh Siêu, Phó Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 239.440 cp (tỷ lệ 0,09%). Giao dịch thực hiện từ 1-2/11/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Amersham Industries Limited đã mua 1,5 triệu cp, Hanoi Investments Holdings Limited đã bán 1.402.700 cp, Norges bank đã bán 1 triệu cp, Samsung Vietnam Securities Master Invesments Trust [Equity] đã bán 106.000 cp, và Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua 1,5 triệu cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 11 quỹ liên quan từ 107.004.828 cp (tỷ lệ 17,953%) lên 107.496.128 cp (tỷ lệ 18,0354%). Giao dịch thực hiện ngày 11/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DXG, Ông Bùi Ngọc Đức, Tổng Giám đốc, đã bán 1.052.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 230.746 cp (tỷ lệ 0,038%). Giao dịch thực hiện từ 15/10 đến 14/11/2021.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Ông Nguyễn Văn Minh, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 2 triệu cp trong tổng số 2.044.157 cp (tỷ lệ 0,22%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/11 đến 15/12/2021. Trước đó ngày 11/11/2021 ông Nguyễn Văn Minh đã bán bớt 550.200 cp theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Ngoài ra, ông Hà Đức Hiếu, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 178.200 cp trong tổng số 350.783 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/11 đến 15/12/2021.

CTCP Tập đoàn PAN (PAN): Tael Two Partners Ltd đã bán toàn bộ 9.327.688 cp (tỷ lệ 4,47%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 10/11/2021.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): Bà Vũ Thị Ngọc Ánh, vợ ông Trần Quang Tiến – Thành viên HĐQT – đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 1 triệu cp (tỷ lệ 2,05%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/11 đến 14/12/2021.

CTCP CENCON Việt Nam (CEN): Công ty TNHH MTV Duyên Hải Lào Cai đã mua 720.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.360.000 cp (tỷ lệ 11,9%). Gia dịch thực hiện ngày 9/11/2021.

CTCP Group Bắc Việt (BVG): Công ty TNHH MTV King Invest đăng ký bán toàn bộ 1,009.100 cp (tỷ lệ 10,35%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/11 đến 14/12/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng Xuân Mai (XMC): Ông Bùi Khắc Sơn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.468.750 cp (tỷ lệ 5,15%). Giao dịch thực hiện ngày 9/11/2021.

CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR): Bà Lê Thị Kiều, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 796.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.394.630 cp (tỷ lệ 7,35%). Giao dịch thực hiện ngày 24/5/2021.

CTCP Hestia (HSA): Ông Lã Giang Trung, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Trung sở hữu 1.767.224 cp (tỷ lệ 22,45%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/11 đến 10/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu XMC, cùng ngày, ông Kim Mạnh Hà, Ủy viên HĐQT, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 100.000 cp (tỷ lệ 0,15%).

Previous post Chung cư Hausman – Cảm hứng nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị kiến trúc Pháp
Next post Vissan (VSN): Lợi nhuận sau thuế 9 tháng giảm nhẹ xuống còn 120 tỷ đồng