NHNN bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán

Theo Quyết định này, Thống đốc NHNN bổ nhiệm ông Lê Anh Xuân – Trưởng phòng Phòng Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, Vụ Tài chính – Kế toán giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán, NHNN kể từ ngày 01/11/2020. Thời hạn giữ chức vụ của ông Lê Anh Xuân là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Theo NHNN, Vụ Tài chính – Kế toán có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thống đốc thực hiện công tác tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng công trình của NHNN; quản lí Nhà nước về kế toán, đầu tư xây dựng công trình của ngành Ngân hàng.

Trước đó, Thống đốc NHNN đã bổ nhiệm bà Phạm Thị Minh Nghĩa – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán phụ trách điều hành chung Vụ Tài chính – Kế toán kể từ ngày 1/9/2020.

Bà Nghĩa đảm nhiệm chức vụ trên sau khi ông Nguyễn Tuấn Anh – Nguyên Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán được điều động giữ chức Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế kể từ ngày 1/9/2020. 

Previous post Văn hóa du lịch bằng ô tô làm tăng sức hút cho căn hộ ven biển TP. Vũng Tàu
Next post Transimex quyết tâm bán sạch vốn tại Maserco (MAC)