ĐHCĐ Eximbank: Không đủ túc số, ngân hàng lại phải hoãn họp

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank – EIB) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020 vào sáng nay (30/6). 

Mục tiêu lợi nhuận tăng 20%, mua lại toàn bộ nợ tại VAMC

Theo tài liệu tại đại hội, năm 2020, Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 176.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2019. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 147.800 tỷ đồng, tăng 6%, Dư nợ cấp tín dụng đạt 122.275 tỷ đồng, tăng 8%. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 1.318 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. 

Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ tồn đọng, tập trung xử lý nợ đã bán cho VAMC, đặt mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC vào năm 2020 theo định hướng tái cơ cấu của NHNN. 

Trong năm 2019, mặc dù kế hoạch kinh doanh chưa được duyệt bởi ĐHĐCĐ nhưng về cơ bản các chỉ tiêu đều tăng trưởng, tuy nhiên tỷ lệ hoàn thành kế hoạch đạt từ 87% – 102% các chỉ tiêu.

Theo báo cáo của Ban kiểm soát (BKS), hầu hết tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của Eximbank đều tuân thủ theo quy định tại Thông tư 19 và Thông tư 16 ngoại trừ hai chỉ tiêu là tỷ lệ cho vay chứng khoán/tổng nợ và có các khoản tín dụng cấp cho đối tượng hạn chế cấp tín dụng.

Cụ thể, tỷ lệ cho vay chứng khoán tại thời điểm cuối năm 2019 của Eximbank là 6,04%, không đổi so với đầu năm và cao hơn mức tối đa quy định là 5%. Chủ yếu là khoản vay của 7 khách hàng thế chấp cổ phiếu STB để mua cổ phiếu EIB với tổng dư nợ là 746 tỷ đồng, đã quá hạn. Ngày 2/10/2019, NHNN đã chấp thuận cho Eximbank được xử lý tài sản bảo đảm là gần 75 triệu cổ phiếu STB để thu hồi nợ vay theo quy định, việc này sẽ được thực hiện trong năm 2020.

BKS Eximbank: Hoạt động của HĐQT còn nhiều vấn đề

BKS của Eximbank đánh giá trong nhiệm kỳ qua đặc biệt là trong năm 2019, hoạt động của HĐQT thiếu nhịp nhàng, các thành viên HĐQT còn nhiều ý kiến trái chiều gây tranh cãi.

Các cuộc họp thường xuyên kéo dài mà không đưa ra được quyết định cuối cùng, dẫn đến việc chậm ra quyết định đối với các vấn đề hệ trọng của ngân hàng, điển hình là vấn đề bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, tổ chức đại hội cổ đông, yêu cầu của Cơ quan Thanh tra Giám sát,… đã dẫn đến Eximbank bị xử phạt hành chính về vấn đề này và gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Eximbank.

“Đây cũng là bài học sâu sắc để HĐQT, BKS phải rút kinh nghiệm tránh lặp lại trong nhiệm kì tới”, báo cáo của BKS ghi rõ.

Bên cạnh đó, BKS cũng kiến nghị cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện sớm đưa vào hoạt động dự án xây dựng trụ sở chính tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm và sửa lại điều lệ của ngân hàng do một số nội dung đã lạc hậu, không còn phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.

Về phương án phân phối lợi nhuận, toàn bộ lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ của năm 2018, 2019 sẽ được giữ lại (năm 2018 là 704 tỷ đồng và năm 2019 là 1.380 tỷ đồng). Eximbank là ngân hàng chưa đủ điều kiện để chia cổ tức do là ngân hàng đã được NHNN chấp thuận gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt. Nguồn lợi nhuận giữ lại này sẽ là nguồn để xử lỷ nợ xấu cho đến khi toàn bộ phần trái phiếu gia hạn được thanh toán.

Cụ thể, Eximbank được NHNN chấp thuận tổng thời gian gia hạn và thời gian gốc là 10 năm kể từ ngày phát hành đối với các trái phiếu phát hành từ năm 2015 trở về trước, chưa được thanh toán hết vào cuối năm 2019. 

9h10, đại hội vẫn chưa đủ túc số để bắt đầu cuộc họp

Theo chương trình tổ chức họp, ngân hàng đón đại biểu từ lúc 8h30 và dự kiến khai mạc lúc 9h. Tuy nhiên, đến 9h10, đại hội vẫn chưa đủ túc số để bắt đầu. Do đó, ngân hàng thông báo sẽ chờ cổ đông làm thủ tục đến 9h30 để tổ chức họp. 

Đến 9h37, chỉ có 133 đến tham dự với số cổ phần là hơn 215 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 17,54%, không đủ túc số để ngân hàng tiến hành đại hội cổ đông thường niên theo quy định. 

ĐHCĐ Eximbank: Không đủ túc số, ngân hàng lại phải hoãn họp - Ảnh 1.

Previous post KIDO chính thức nhảy vào cuộc chiến bán lẻ theo chuỗi sau 5 năm hụt mua PhinDeli: Lập liên doanh và nắm chi phối 61% vốn
Next post Nhân viên ‘bóc phốt’ môi trường độc hại ở Goldman Sachs: Phải làm việc hơn 100 giờ/tuần, cơ thể kiệt quệ, tinh thần ‘ở nơi thực sự tăm tối’